VirtualBox

Stronę tą wyświetlono już: 42 razy

VirtualBox jest programem umożliwiającym instalację systemów operacyjnych na tak zwanej maszynie wirtualnej. Takie rozwiązanie umożliwia pracę na kilku różnych systemach pod kontrolą jednego głównego systemu. Przydatność takiego rozwiązania to:

  • możliwość testowania aplikacji zainfekowanych wirusem w kontrolowanych odizolowanych warunkach;
  • możliwość testowania podatności systemu na ataki;
  • możliwość tworzenia aplikacji cross-platformowych;
  • możliwość tworzenia nagrania procesu instalacji danego systemu operacyjnego

VirtualBox pozwala więc na pracę z wieloma systemami pod kontrolą jednego głównego systemu operacyjnego. Strona domowa tego oprogramowania to: virtualbox.org.

Widok okna programu VirtualBox
Rys. 1
Widok okna głównego programu VirtualBox
Strony powiązane
strony powiązane
  1. virtualbox.org - strona domowa programu VirtualBox

Komentarze