Qt - program konsolowy do generowania wykresów słupkowych SVG

Stronę tą wyświetlono już: 1605 razy

Prosty program konsolowy, który w zasadzie stworzyłem z myślą przetestowania nowego zestawu narzędzi, jakie na własne potrzeby wykonuję, a które umożliwi mi szybkie, łatwe i przyjemne generowanie plików HTML z elementami grafiki SVG. Program działa na zasadzie podania w konsoli systemowej argumentu pozwalającego wygenerować wykres w HTML-u. Oto przykładowe wywołanie programu pod systemem Windows:

SvgCreator.exe "value={1;opis 1}|value={2;opis 2}|value={3;opis3}|xLabel=Os X|yLabel=Os Y|title=Przykladowy wykres|id=wykres|height=400|width=600"

W systemie Linux:

./SvgCreator "value={1;opis 1}|value={2;opis 2}|value={3;opis3}|xLabel=Os X|yLabel=Os Y|title=Przykladowy wykres|id=wykres|height=400|width=600"

Możliwe jest oczywiście wygenerowanie do jednego pliku HTML kilku takich wykresów:

SvgCreator.exe "value={1;opis 1}|value={2;opis 2}|value={3;opis3}|xLabel=Os X|yLabel=Os Y|title=Przykladowy wykres|id=wykres|height=400|width=600" "value={1;opis 1}|value={2;opis 2}|value={3;opis3}|xLabel=Os X|yLabel=Os Y|title=Przykladowy wykres 2|id=wykres|height=400|width=600"

Powyższe wywołanie spowoduje utworzenie pliku HTML z dwoma wykresami. Przykład wygenerowanego w ten sposób wykresu zamieszczam poniżej.

Przykladowy wykres
Os X Os Y 1 1 2 2 3 3

Legenda wykresu:

 • 1) opis 1 = 1

 • 2) opis 2 = 2

 • 3) opis3 = 3

Sam kod użyty w funkcji main wygląda następująco:

Listing 1
 1. int main(int argc, char *argv[])
 2. {
 3. QCoreApplication a(argc, argv);
 4. qsrand(static_cast<uint>(time(nullptr)));
 5. QHtmlPage *htmlPage = new QHtmlPage("Qt html + svg");
 6. htmlPage->addJavaScriptCode(svg::diagram::SvgDiagramPale::getJavaScriptDiagramCode());
 7. // local css files
 8. for(int i = 1; i < argc; i++){
 9. qDebug() << argv[i];
 10. htmlPage->getBody()->addHtmlChild(svg::diagram::SvgDiagramPale::getSvgDiagramPale(QString::fromLatin1(argv[i]).toUtf8()));
 11. }
 12. htmlPage->addLocalStyle(
 13. "svg.diagram { "
 14. "display: block;"
 15. "margin: auto;"
 16. "max-width: 100%;"
 17. "}"
 18. "figcaption.title { "
 19. "font-size: 14pt;"
 20. "text-align: center;"
 21. "}"
 22. "figcaption.diagramLegend {"
 23. "margin: auto;"
 24. "padding: 0 0 0 0;"
 25. "width: 800px;"
 26. "max-width: 100%;"
 27. "background-color: #aaaaaa;"
 28. "}"
 29. "ul.diagramLegend { "
 30. "list-style-type: none;"
 31. "background-color: #aaaaaa;"
 32. "width: 100%;"
 33. "margin: auto;"
 34. "padding: 0;"
 35. "}"
 36. "ul.diagramLegend > li {"
 37. "display: inline-table;"
 38. "width: 25%;"
 39. "margin: 0 0 0 0;"
 40. "padding: 0 0 0 0;"
 41. "}"
 42. "ul.diagramLegend > li > p { "
 43. "margin-left: 10px;"
 44. "margin-right: 10px;"
 45. "}"
 46. "ul.diagramLegend > li:hover { "
 47. "color: white;"
 48. "}"
 49. "figcaption.diagramLegend > p { "
 50. "padding: 10px 0 0 10px;"
 51. "background-color: #aaaaaa;"
 52. "}"
 53. );
 54. QFile file("htmlWithSvg.html");
 55. file.open(QIODevice::WriteOnly);
 56. QTextStream textStream(&file);
 57. textStream << htmlPage;
 58. file.close();
 59. delete htmlPage;
 60. return a.exec();
 61. }

Dokładny przykład generowanego pliku można zobaczyć tutaj.

Propozycje książek

Załączniki:

Wersja na Windowsa programu SvgCreator przeznaczonego do generowania wykresów SVG osadzonych w pliku HTML

Komentarze