Rezystory

Stronę tą wyświetlono już: 1985 razy

Rezystor to element elektroniczny, którego celem jest dostosowanie napięcia lub natężenia prądu płynącego w obwodzie elektrycznym poprzez zużycie nadmiarowej energii i wydzielenie jej w postaci ciepła. Każdy rezystor charakteryzuje się dwoma parametrami: rezystancją [Ω] oraz mocą [W]. O rezystancji była mowa na stronie Elektrotechnika → Rezystancja → Prawo Ohma tak więc wiadome powinno ci być, że rezystancja to opór jaki stawia w tym przypadku rezystor przepływowi prądu. Opór ten jest równy stosunkowi napięcia U płynącego przez rezystor do natężenia prądu I.

Prawo Ohma: Rezystancja to stosunek napięcia do natężenia prądu [1]

Zapis wyrażenia w formacie TeX-a:

R=\frac{U}{I}\,\left[\frac{V}{A}=\Omega\right]

Z kolei moc P wyrażana w watach określa maksymalną ilość energii, jaką rezystor może oddać do otoczenia bez jego uszkodzenia. Moc P jest to iloczyn napięcia U i natężenia prądu I płynącego przez rezystor.

P = U * I [W] [2]

Zapis wyrażenia w formacie TeX-a:

P = U \cdot I [W]

Jeżeli iloczyn ten zostanie przekroczony rezystor prędzej, czy później może ulec uszkodzeniu i z tego względu ten parametr przy budowie układu elektronicznego ma duże znaczenie.

Rezystory wykonywane są obecnie w technologii przewlekanej THT lub powierzchniowej SMD. W przypadku tej pierwszej na rezystorach często umieszcza się specjalny kod składający się z kolorowych pasków umożliwiających odczytanie rezystancji i tolerancji rezystora. Na takim rezystorze można zobaczyć trzy, cztery lub pięć kolorowych pasków oznaczających rezystancję i tolerancję rezystora. W oznaczeniach liczbowych stosuje się następujące kolory:

 • czarny - 0;
 • brązowy - 1;
 • czerwony - 2;
 • pomarańczowy - 3;
 • żółty - 4;
 • zielony - 5;
 • niebieski - 6;
 • fioletowy - 7;
 • szary - 8;
 • biały - 9

Przedostatni pasek w kodzie oznacza zazwyczaj mnożnik, jaki został zastosowany:

 • srebrny - 0,01;
 • złoty - 0,1;
 • czarny - 1;
 • brązowy - 10;
 • czerwony - 100;
 • pomarańczowy - 1000;
 • żółty - 10000;
 • zielony - 100000;
 • niebieski - 1000000;
 • fioletowy - 10000000;
 • szary - 100000000;
 • biały - 1000000000

Ostatni pasek pasek w kodzie oznacza zazwyczaj tolerancję w jakiej rezystor został wykonany:

 • srebrny - 10%;
 • złoty - 5%;
 • brązowy - 1%;
 • czerwony - 2%;
 • pomarańczowy - 15%;
 • zielony - 0,5%;
 • niebieski - 1,25%;
 • fioletowy - 0,1%;
 • biały - 20%
Przykład rezystora z pięcioma paskami kodu oznaczającymi rezystancję i tolerancję wykonania rezystora
Rys. 1
Przykład rezystora z pięcioma paskami kodu oznaczającymi rezystancję i tolerancję wykonania rezystora. W tym przypadku rezystancja wynosi 383 [Ω] a tolerancja rezystancji 1%.

W schematach technicznych układów elektronicznych stosuje się uproszczoną formę reprezentacji rezystora, który może być opisany poprzez podanie jedynie wartości rezystancji lub (dodatkowo) mocy rezystora.

Rezystor - oznaczenie schematyczne
Rys. 2
Rezystor - oznaczenie schematyczne z podaną rezystancją i mocą rezystora

Warto również nadmienić, że rezystory są tworzone najczęściej zgodnie z normą według następujących szeregów: E3 (z tolerancją 50%); E6 (z tolerancją 20%), E12 (z tolerancją 10%), E24 (z tolerancją 5%, E48 (z tolerancją 2%), E96 (z tolerancją 1%) oraz E192 (z tolerancją 0,5%. Numer po literze E określa liczbę podstawowych wartości rezystancji występujących w danym szeregu, które mogą mieć oczywiście różne wartości mnożnika.

Nr. szer.Wartości szeregu
E310 - 22 - 47
E610 - 15 - 22 - 33 - 47 - 68
E1210 - 12 - 15 - 18 - 22 - 27 - 33 - 39 - 47 - 56 - 68 - 82
E2410 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24 - 27 - 30 - 33 - 36 - 39 - 43 - 47 - 51 - 56 - 62 - 68 - 75 - 82 - 91
E48100 - 105 - 110 - 115 - 121 - 127 - 133 - 140 - 147 - 154 - 162 - 169 - 178 - 187 - 196 - 205 - 215 - 226 - 237 - 249 - 261 - 274 - 287 - 301 - 316 - 332 - 348 - 365 - 383 - 402 - 422 - 442 - 464 - 487 - 511 - 536 - 562 - 590 - 619 - 649 - 681 - 715 - 750 - 787 - 825 - 866 - 909 - 953
E96100 - 102- 105 - 107 - 110 - 113 - 115 - 118 - 121 - 124 - 127 - 130 - 133 - 137 - 140 - 143 - 147 - 150 - 154 - 158 - 162 - 165 - 169 - 174 - 178 - 182 - 187 - 191 - 196 - 200 - 205 - 210 - 215 - 221 - 226 - 232 - 237 - 243 - 249 - 255 - 261 - 267- 274 - 287 - 294 - 301 - 309 - 316 - 324 - 332 - 340 - 348 - 357 - 365 - 374 - 383 - 392 - 402 - 412 - 422 - 432 - 442 - 453 - 464 - 475 - 487 - 499 - 511 - 523 - 536 - 549 - 562 - 576 - 590 - 604 - 619 - 634 - 649 - 665 - 681 - 698 - 715 - 732 - 750 - 768 - 787 - 806 - 825 - 845 - 866 - 887 - 909 - 931 - 953 - 976

Komentarze