Rezystory

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 3189 razy

Rezystor to element elektroniczny, którego celem jest dostosowanie napięcia lub natężenia prądu płynącego w obwodzie elektrycznym poprzez zużycie nadmiarowej energii i wydzielenie jej w postaci ciepła. Każdy rezystor charakteryzuje się dwoma parametrami: rezystancją [Ω] oraz mocą [W]. O rezystancji była mowa na stronie Elektrotechnika → Rezystancja → Prawo Ohma tak więc wiadome powinno ci być, że rezystancja to opór jaki stawia w tym przypadku rezystor przepływowi prądu. Opór ten jest równy stosunkowi napięcia U płynącego przez rezystor do natężenia prądu I.

Prawo Ohma: Rezystancja to stosunek napięcia do natężenia prądu [1]

Zapis wyrażenia w formacie TeX-a:

R=\frac{U}{I}\,\left[\frac{V}{A}=\Omega\right]

Z kolei moc P wyrażana w watach określa maksymalną ilość energii, jaką rezystor może oddać do otoczenia bez jego uszkodzenia. Moc P jest to iloczyn napięcia U i natężenia prądu I płynącego przez rezystor.

P = U * I [W] [2]

Zapis wyrażenia w formacie TeX-a:

P = U \cdot I [W]

Jeżeli iloczyn ten zostanie przekroczony rezystor prędzej, czy później może ulec uszkodzeniu i z tego względu ten parametr przy budowie układu elektronicznego ma duże znaczenie.

Rezystory wykonywane są obecnie w technologii przewlekanej THT lub powierzchniowej SMD. W przypadku tej pierwszej na rezystorach często umieszcza się specjalny kod składający się z kolorowych pasków umożliwiających odczytanie rezystancji i tolerancji rezystora. Na takim rezystorze można zobaczyć trzy, cztery lub pięć kolorowych pasków oznaczających rezystancję i tolerancję rezystora. W oznaczeniach liczbowych stosuje się następujące kolory:

Przedostatni pasek w kodzie oznacza zazwyczaj mnożnik, jaki został zastosowany:

Ostatni pasek pasek w kodzie oznacza zazwyczaj tolerancję w jakiej rezystor został wykonany:

Przykład rezystora z pięcioma paskami kodu oznaczającymi rezystancję i tolerancję wykonania rezystora
Rys. 1
Przykład rezystora z pięcioma paskami kodu oznaczającymi rezystancję i tolerancję wykonania rezystora. W tym przypadku rezystancja wynosi 383 [Ω] a tolerancja rezystancji 1%.

W schematach technicznych układów elektronicznych stosuje się uproszczoną formę reprezentacji rezystora, który może być opisany poprzez podanie jedynie wartości rezystancji lub (dodatkowo) mocy rezystora.

Rezystor - oznaczenie schematyczne
Rys. 2
Rezystor - oznaczenie schematyczne z podaną rezystancją i mocą rezystora

Warto również nadmienić, że rezystory są tworzone najczęściej zgodnie z normą według następujących szeregów: E3 (z tolerancją 50%); E6 (z tolerancją 20%), E12 (z tolerancją 10%), E24 (z tolerancją 5%, E48 (z tolerancją 2%), E96 (z tolerancją 1%) oraz E192 (z tolerancją 0,5%. Numer po literze E określa liczbę podstawowych wartości rezystancji występujących w danym szeregu, które mogą mieć oczywiście różne wartości mnożnika.