Termistory

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 5105 razy

Termistor to rezystor, którego rezystancja w znacznym stopniu zależy od jego temperatury. Z tego też względu termistory wykorzystuje się do obniżania natężenia prądu płynącego przez obwód w określonych warunkach temperaturowych. Taki termistor można znaleźć np. w drukarce laserowej, gdzie układ podgrzewający kartkę papieru nie może przekroczyć pewnej granicznej temperatury.

Termistor z drukarki HP LaserJet 1100
Rys. 1
Termistor z drukarki HP LaserJet 1100

Istnieją następujące trzy typy termistorów:

Na poniższym wykresie można zobaczyć przebieg charakterystyki termistora B57045K, który należy do typu NTC gdyż jego rezystancja maleje wraz z wzrostem temperatury.

Charakterystyka rezystancji termistora B57045KRezystancja [Omy]Rezystancja [Omy]Temperatura [C]09182736455463728190-40-20020406080100120Krzywa zależności rezystancji termistora B57045K od temperatury
Rys. 2
Charakterystyka rezystancji termistora B57045K w zależności od temperatury
Źródło:
Wykres wygenerowany przez skrypt PHP autora strony opisany na stronie Programowanie → Skrypty PHP → Skrypt PHP generujący wykres funkcji 2W

Podstawowe parametry termistorów to:

Przy niedużych różnicach temperatur zależność rezystancji termistorów NTC oraz PTC od temperatury można uznać w przybliżeniu za liniową, co w takim przypadku można wyrazić następującym wzorem:

R=R0*[1+alfa*(T-T0)] [1]

Zapis wyrażenia w formacie TeX-a:

R=R_0\cdot\left[1+\alpha\cdot\left(T-T_0\right)\right]

gdzie:

Zmiana temperatury termistora może być powodowana przez temperaturę otoczenia lub przez płynący przez termistor prąd. W tym drugim przypadku zależność temperatury termistora od natężenia prądu przezeń płynącego jest następująca:

zależność zmiany temperatury termistora od natężenia prądu przezeń płynącego [2]

Zapis wyrażenia w formacie TeX-a:

T=K\cdot P_T+T_\alpha

gdzie:

Oznaczenie schematyczne termistora
Rys. 3
Schematyczne oznaczenie termistora