Fotorezystory

Stronę tą wyświetlono już: 1407 razy

Fotorezystory to jak sama nazwa wskazuje rezystory, których rezystancja zależy od natężenia światła. Im mniejsze natężenie światła tym większa rezystancja fotorezystora. Podstawowe cechy fotorezystorów:

 • czułość widmowa - zależność rezystancji od natężenia oświetlenia;
 • rezystancja fotorezystora;
 • współczynnik n będący stosunkiem rezystancji przy danej wartości natężenia oświetlenia:
  wartość współczynnika n fotorezystora [1]

  Zapis wyrażenia w formacie TeX-a:

  n = \frac{RD}{R_{50}}

  gdzie:

  • RD rezystancja w całkowitej ciemności;
  • R50 rezystancja przy natężeniu oświetlenia równym 50 lx
  Sposób oznaczania fotorezystora w schematach
  Rys. 1
  Schematyczne oznaczenie fotorezystora

Komentarze