Transformatory

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 5219 razy

Podstawowy opis transformatora i jego oznaczenie schematyczne

Transformator to element elektroniczny umożliwiający z dużą sprawnością transformowania napięcia Uwe i natężenia Iwe o jednej wartości wejściowej na napięcie Uwy i natężenie prądu Iwy o żądanej wartości poprzez wykorzystanie zjawiska indukcji przepływu prądu przez cewkę w zmiennym polu magnetycznym. Transformatory nadają się tylko do zamiany napięć w układach zasilanych prądem sinusoidalnym a ich działanie polega na wzbudzeniu zmiennego pola magnetycznego przez cewkę uzwojenia pierwotnego, które to z kolei w uzwojeniu wtórnym doprowadza do indukcji przepływu prądu. Napięcie Uwy i natężenie prądu Iwy zależy od ilości zwojów, grubości drutu oraz napięcia Uwe oraz natężenia Iwe.

a)Oznaczenie schematyczne transformatora z rdzeniem ferromagnetycznym i dwoma uzwojeniami wtórnymib)Oznaczenie schematyczne transformatora z rdzeniem ferromagnetycznym i dwoma uzwojeniami wtórnymi - wersja uproszczonac)Transformator sieciowy wyciągnięty z czarno-białego telewizora
Rys. 1
Oznaczenie schematyczne transformatora z rdzeniem ferromagnetycznym i dwoma uzwojeniami wtórnymi oraz przykład transformatora sieciowego: a) oznaczenie schematyczne szczegółowe; b) oznaczenie schematyczne uproszczone; c) przykładowy transformator sieciowy wyciągnięty z czarno-białego telewizora

Podstawowe parametry transformatora

Główną cechą transformatorów jest ich przełożenie, moc P oraz sprawność. W idealnym transformatorze prawdziwa jest następująca zależność:

Zależność opisująca przełożenie transformatora [1]

Zapis wyrażenia w formacie TeX-a:

\frac{U_{we}}{U_{wy}}=\frac{I_{wy}}{I_{we}}=\frac{n_{we}}{n_{wy}}

gdzie:

Dla idealnego transformatora prawdziwa jest również następująca równość:

Moc uzwojenia pierwotnego transformatora idealnego jest równa mocy uzwojenia wtórnego [2]

Zapis wyrażenia w formacie TeX-a:

P_{we} = P_{wy}\Rightarrow U_{we}\cdot I_{we} = U_{wy}\cdot I_{wy}

Przekładnią z transformatora nazywa się stosunek liczby zwojów uzwojenia wtórnego do pierwotnego:

Wzór na przekładnię z transformatora [3]

Zapis wyrażenia w formacie TeX-a:

z=\frac{n_{we}}{n_{wy}}

Sprawność transformatora można określić jako stosunek mocy transformatora idealnego do rzeczywistego poboru mocy tegoż transformatora.