OpenSCAD - operacje wyciągania liniowego i obrotowego na obiektach 2W

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 2011 razy

Wyciągnięcie liniowe

Wyciągnięcie liniowe jest operacją modelowania obiektu 3W poprzez prostoliniowe wyciągnięcie płaskiego profilu 2W i utworzenie w ten sposób bryły przestrzennej. W podstawowej formie funkcja linear_extrude tworzy wyciągnięcie liniowe danego profilu na daną wysokość h tworząc graniastosłup, którego podstawy są przystające.

OpenSCAD przykład podstawowej operacji wyciągnięcia za pomocą funkcji linear_extrude
Rys. 1

OpenSCAD przykład podstawowej operacji wyciągnięcia za pomocą funkcji linear_extrude

linear_extrude(height = 10) polygon([[5.2916667, 12.043749], [5.2916667, 5.4291665], [14.552083, 5.4291665], [14.552083, 16.012499], [2.6458333, 16.012499], [2.6458333, 2.7833332], [17.197917, 2.7833332], [17.197917, 18.658333], [0.0, 18.658333], [0.0, 0.1375], [19.84375, 0.1374999], [19.84375, 21.304166], [18.520833, 21.304166], [18.520833, 1.4604165], [1.3229166, 1.4604165], [1.3229166, 17.335416], [15.875, 17.335416], [15.875, 4.1062498], [3.9687497, 4.1062498], [3.9687497, 12.043749]]);

Za pomocą funkcji linear_extrude można również wyciągać profile wraz z ich przekręcaniem, czego przykład pokazany został poniżej.

OpenSCAD - przykład operacji wyciągnięcia liniowego z przekręceniem
Rys. 2

OpenSCAD - przykład operacji wyciągnięcia liniowego z przekręceniem

linear_extrude(height = 100, center = false, convexity = 10, twist = 360, slices = 100) square(size = [10, 100], center = true);

Nieco inny rezultat można osiągnąć, gdy wyciągany profil zostanie przesunięty tak, jak pokazane zostało to poniżej.

OpenSCAd przykład użucia funkcji linear_extrude do przekręcenia wzdłuż ścieżki przesuniętego profilu
Rys. 3

OpenSCAD przykład użycia funkcji linear_extrude do przekręcenia wzdłuż ścieżki przesuniętego profilu

linear_extrude(height = 100, center = false, convexity = 10, twist = 360, slices = 100) translate([0, 50, 0]) square(size = [10, 100], center = true);

Na koniec przykład nieco bardziej złożonego obiektu 3W utworzonego poprzez serię wyciągnięć.

OpenSCAD  - przykład praktycznego zastosowanie funkcji linear_extrude
Rys. 4
OpenSCAD - przykład praktycznego zastosowanie funkcji linear_extrude

Wyciągnięcie przez obrót

Operacja wyciągnięcia przez obrót tworzy obiekt 3W poprzez przekręcenie profilu 2W względem osi y umożliwiając tym samym uzyskanie dowolnej bryły obrotowej. Funkcja rotate_extrude jest odpowiedzialna za realizację tego zadania a jaj przykładowe użycie pokazane zostało poniżej.

OpenSCAD - przykład użycia funkcji rotate_extrude
Rys. 5

OpenSCAD - przykład użycia funkcji rotate_extrude

rotate_extrude(angle = 360) rotate([0, 0, 90]) polygon([[0.0, 0.0], [0.0, -25.0], [5.0, -30.0], [65.0, -30.0], [65.0, -25.0], [70.0, -25.0], [70.0, -40.0], [75.0, -45.0], [240.0, -45.0], [245.0, -40.18545], [245.0, -25.000000000000004], [250.0, -25.000000000000004], [250.0, -30.000000000000004], [310.00001, -30.000000000000004], [315.00001, -25.000000000000004], [315.00001, -3.552713678800501e-15]]);