OpenSCAD - operacje dodawania, odejmowania i części wspólnej na obiektach 2W i 3W

Stronę tą wyświetlono już: 1241 razy

Operacje dodawania dwóch obiektów

Dodawanie jest operacją łączenia dwóch obiektów płaskich 2W lub przestrzennych 3W w jeden obiekt. Poniżej zamieszczam przykłady dla obiektów 2W jak i 3W za pomocą funkcji union.

a)OpenSCAD - wynik dodawania kilku obiektów 2W za pomocą funkcji unionb)OpenSCAD - wynik dodawania kilku obiektów bryłowych za pomocą funkcji union
Rys. 1

OpenSCAD - przykłady użycia funkcji union:

 1. dodawanie obiektów 2W:

  Listing 1
  1. union(){
  2. square([4, 2]);
  3. translate([2, 0, 0])
  4. square([2, 4]);
  5. circle(d = 1, $fn = 100);
  6. }
 2. dodawanie obiektów 3W:

  Listing 2
  1. points = [
  2. [0, 0, 0], // 0
  3. [4, 0, 0], // 1
  4. [4, 4, 0], // 2
  5. [2, 4, 0], // 3
  6. [2, 2, 0], // 4
  7. [0, 2, 0], // 5
  8. [1, 1, 1], // 6
  9. [3, 1, 1], // 7
  10. [3, 3, 1], // 8
  11. ];
  12. surfaces = [
  13. [0, 1, 2 , 3, 4, 5],
  14. [0, 1, 7, 6],
  15. [1, 2, 8, 7],
  16. [2, 3, 8],
  17. [3, 8, 7, 4],
  18. [4, 7, 6, 5],
  19. [5, 6, 0]
  20. ];
  21. union(){
  22. translate([0, 0, 1])
  23. polyhedron( points, surfaces);
  24. linear_extrude(height = 1)
  25. polygon([
  26. [0, 0], // 0
  27. [4, 0], // 1
  28. [4, 4], // 2
  29. [2, 4], // 3
  30. [2, 2], // 4
  31. [0, 2] // 5
  32. ]);
  33. cylinder(d = 1, h = 2, $fn = 100);
  34. translate([0, 0, 2])
  35. cylinder(r1 = 0.5, r2 = 0, h = 1, $fn = 100);
  36. }

Operacja odejmowania

Odejmowanie wielu obiektów od jednego umożliwia funkcja difference. Poniżej zamieszczam przykład użycia tejże funkcji na obiketach 2W i 3W.

OpenSCAD - operacja odejmowania na obiektach 2W za pomocą funkcji differenceOpenSCAD - operacja odejmowania na obiektach 3W za pomocą funkcji difference
Rys. 2

Przykłady wykorzystania funkcji difference na obiektach:

 1. dwuwymiarowych

  Listing 3
  1. difference(){
  2. union(){
  3. square([4, 2]);
  4. translate([2, 0, 0])
  5. square([2, 4]);
  6. circle(d = 1, $fn = 100);
  7. }
  8. union(){
  9. translate([0.1, 0.1, 0])
  10. square([3.8, 1.8]);
  11. translate([2.1, 0.1, 0])
  12. square([1.8, 3.8]);
  13. circle(d = 0.8, $fn = 100);
  14. }
  15. }
 2. trójwymiarowych

  Listing 4
  1. points = [
  2. [0, 0, 0], // 0
  3. [4, 0, 0], // 1
  4. [4, 4, 0], // 2
  5. [2, 4, 0], // 3
  6. [2, 2, 0], // 4
  7. [0, 2, 0], // 5
  8. [1, 1, 1], // 6
  9. [3, 1, 1], // 7
  10. [3, 3, 1], // 8
  11. ];
  12. surfaces = [
  13. [0, 1, 2 , 3, 4, 5],
  14. [0, 1, 7, 6],
  15. [1, 2, 8, 7],
  16. [2, 3, 8],
  17. [3, 8, 7, 4],
  18. [4, 7, 6, 5],
  19. [5, 6, 0]
  20. ];
  21. difference(){
  22. union(){
  23. translate([0, 0, 1])
  24. polyhedron( points, surfaces);
  25. linear_extrude(height = 1)
  26. polygon([
  27. [0, 0], // 0
  28. [4, 0], // 1
  29. [4, 4], // 2
  30. [2, 4], // 3
  31. [2, 2], // 4
  32. [0, 2] // 5
  33. ]);
  34. cylinder(d = 1, h = 2, $fn = 100);
  35. translate([0, 0, 2])
  36. cylinder(r1 = 0.5, r2 = 0, h = 1, $fn = 100);
  37. }
  38. translate([1.8, -0.05, 0])
  39. cube([0.25, 0.1, 0.5]);
  40. translate([0.8, -0.05, 0.2])
  41. cube([0.25, 0.1, 0.3]);
  42. translate([1.3, -0.05, 0.2])
  43. cube([0.25, 0.1, 0.3]);
  44. translate([2.3, -0.05, 0.2])
  45. cube([0.25, 0.1, 0.3]);
  46. translate([2.8, -0.05, 0.2])
  47. cube([0.25, 0.1, 0.3]);
  48. }

Wyznaczanie części wspólnej obiektów 2W i 3W

Za pomocą funkcji intersection możliwe jest obliczenie części wspólnej dwóch obiektów 2W lub 3W. Poniżej zamieszczam przykłady użycia tejże funkcji.

a)OpenSCAD - część wspólna dwóch obiektów 2Wb)OpenSCAD - część wspólna dwóch obiektów 3W
Rys. 3
OpenSCAD - przykłady wykorzystania funkcji intersection:
 1. dla obiektów 2W

  Listing 5
  1. intersection(){
  2. square([100, 50], center = true);
  3. circle(r = 50);
  4. }
 2. dla obiektów 3W

  Listing 6
  1. intersection(){
  2. cube([100, 50,50], center = true);
  3. sphere(r = 50);
  4. }

Komentarze