OpenSCAD - tworzenie przekrojów cienkościennych i brył profilowych

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 1522 razy

Funkcja offset umożliwia tworzenie odsunięcia od podstawowej figury płaskiej w kilku wariantach zależnych od użytego parametru tej funkcji:

a)OpenSCAD - przykład wykorzystania funkcji offset z parametrem rb)OpenSCAD - przykład wykorzystania funkcji offset z parametrem deltac)OpenSCAD - przykład wykorzystania funkcji offset z parametrem r
Rys. 1

Trzy wersje użycia funkcji offset:

  1. z parametrem r

    linear_extrude(height = 100) difference(){ offset(r = 20) circle(r = 30, $fn = 5); offset(r = 10) circle(r = 30, $fn = 5); } translate([150, 0, 0]) difference(){ offset(r = 20) circle(r = 30, $fn = 5); offset(r = 10) circle(r = 30, $fn = 5); }
  2. z parametrem delta

    linear_extrude(height = 100) difference(){ offset(delta = 20) circle(r = 30, $fn = 5); offset(delta = 10) circle(r = 30, $fn = 5); } translate([150, 0, 0]) difference(){ offset(delta = 20) circle(r = 30, $fn = 5); offset(delta = 10) circle(r = 30, $fn = 5); }
  3. z parametrem chamfer

    linear_extrude(height = 100) difference(){ offset(delta = 20, chamfer = true) circle(r = 30, $fn = 5); offset(delta = 10, chamfer = true) circle(r = 30, $fn = 5); } translate([150, 0, 0]) difference(){ offset(delta = 20, chamfer = true) circle(r = 30, $fn = 5); offset(delta = 10, chamfer = true) circle(r = 30, $fn = 5); }