OpenSCAD - tworzenie przekrojów cienkościennych i brył profilowych

Stronę tą wyświetlono już: 977 razy

Funkcja offset umożliwia tworzenie odsunięcia od podstawowej figury płaskiej w kilku wariantach zależnych od użytego parametru tej funkcji:

 • r - odsunięcie z zaokrągleniem narożników, gdy wartość odsunięcia jest większa od 0;
 • delta - odsunięcie z ostrymi zakończeniami wierzchołków;
 • chamfet - gdy wartość jest ustawiona na true ścina wierzchołki, w przeciwnym razie (domyślnie) zakończenia są ostre lub zaokrąglone;
a)OpenSCAD - przykład wykorzystania funkcji offset z parametrem rb)OpenSCAD - przykład wykorzystania funkcji offset z parametrem deltac)OpenSCAD - przykład wykorzystania funkcji offset z parametrem r
Rys. 1

Trzy wersje użycia funkcji offset:

 1. z parametrem r

  Listing 1
  1. linear_extrude(height = 100)
  2. difference(){
  3. offset(r = 20)
  4. circle(r = 30, $fn = 5);
  5. offset(r = 10)
  6. circle(r = 30, $fn = 5);
  7. }
  8. translate([150, 0, 0])
  9. difference(){
  10. offset(r = 20)
  11. circle(r = 30, $fn = 5);
  12. offset(r = 10)
  13. circle(r = 30, $fn = 5);
  14. }
 2. z parametrem delta

  Listing 2
  1. linear_extrude(height = 100)
  2. difference(){
  3. offset(delta = 20)
  4. circle(r = 30, $fn = 5);
  5. offset(delta = 10)
  6. circle(r = 30, $fn = 5);
  7. }
  8. translate([150, 0, 0])
  9. difference(){
  10. offset(delta = 20)
  11. circle(r = 30, $fn = 5);
  12. offset(delta = 10)
  13. circle(r = 30, $fn = 5);
  14. }
 3. z parametrem chamfer

  Listing 3
  1. linear_extrude(height = 100)
  2. difference(){
  3. offset(delta = 20, chamfer = true)
  4. circle(r = 30, $fn = 5);
  5. offset(delta = 10, chamfer = true)
  6. circle(r = 30, $fn = 5);
  7. }
  8. translate([150, 0, 0])
  9. difference(){
  10. offset(delta = 20, chamfer = true)
  11. circle(r = 30, $fn = 5);
  12. offset(delta = 10, chamfer = true)
  13. circle(r = 30, $fn = 5);
  14. }

Komentarze