OpenSCAD - powielanie obiektów za pomocą pętli for

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 1618 razy

OpenSCAD umożliwia tworzenie za pomocą pętli for serii takich samych obiektów, które podlegają pewnym z góry określonym regułom (np. przemieszczenie, obrót). Przykład zastosowania pętli for pokazany został poniżej.

OpenSCAD przykład zastosowania pętli for do powielania obiektów
Rys. 1

OpenSCAD przykład zastosowania pętli for do powielania obiektów.

n = 8; for(angle = [0 : 360 / n : 360]) rotate([0, 0, angle + (n % 2) / 2 * 360 / n]) translate([-200, 0, 0]) translate([-2.5, -2.5, 0]) cube([10,10,250]); for(move = [100, 240]) translate([0,0, move]) cylinder(r = 200, h = 10, $fn = n); translate([0, 0, 250]) cylinder(r1 = 200, r2 = 0, h = 50, $fn = n); difference(){ translate([0, 0, 150]) cylinder(r = 200, h = 10, $fn = n); translate([0, 0, 149]) cylinder(r = 190, h = 12, $fn = n); }