OpenSCAD - powielanie obiektów za pomocą pętli for

Stronę tą wyświetlono już: 1059 razy

OpenSCAD umożliwia tworzenie za pomocą pętli for serii takich samych obiektów, które podlegają pewnym z góry określonym regułom (np. przemieszczenie, obrót). Przykład zastosowania pętli for pokazany został poniżej.

OpenSCAD przykład zastosowania pętli for do powielania obiektów
Rys. 1

OpenSCAD przykład zastosowania pętli for do powielania obiektów.

Listing 1
 1. n = 8;
 2. for(angle = [0 : 360 / n : 360])
 3. rotate([0, 0, angle + (n % 2) / 2 * 360 / n])
 4. translate([-200, 0, 0])
 5. translate([-2.5, -2.5, 0])
 6. cube([10,10,250]);
 7. for(move = [100, 240])
 8. translate([0,0, move])
 9. cylinder(r = 200, h = 10, $fn = n);
 10. translate([0, 0, 250])
 11. cylinder(r1 = 200, r2 = 0, h = 50, $fn = n);
 12. difference(){
 13. translate([0, 0, 150])
 14. cylinder(r = 200, h = 10, $fn = n);
 15. translate([0, 0, 149])
 16. cylinder(r = 190, h = 12, $fn = n);
 17. }

Komentarze