OpenSCAD - kolorowanie obiektów i nadawanie im przezroczystości

Stronę tą wyświetlono już: 1115 razy

Każdy obiekt utworzony w programie OpenSCAD możne mieć przydzielony kolor za pomocą funkcji o jakże przewrotnej nazwie color. Funkcja ta przyjmuje wektor, którego pierwsze trzy argumenty określają składowe kolorów R, G i B jako wartości z przedziału od 0 do 1. Czwarta opcjonalna wartość tego wektora określa poziom alfa przezroczystości obiektu (również jako wartość z przedziału od 0 do 1.).

OpenSCAD - kolorowanie brył
Rys. 1

Wynik działania kolorowania

Listing 1
  1. color([1, 0, 0])
  2. translate([50, 50, 0])
  3. cube(50, center = true);
  4. color([0.9, 1, 1, 0.5])
  5. sphere(50, $fn = 100);

Komentarze