OpenSCAD - tworzenie własnych funkcji

Stronę tą wyświetlono już: 987 razy

Funkcje w OpenSCAD-ie umożliwiają przeprowadzanie obliczeń i zwracanie ich wyników czy to w postaci liczby czy też wektora liczb. Dla przykładu utworzę funkcję, która obliczy punkty krzywej parametrycznej Béziera na podstawie podanych:

 • punktu początkowego P1 i P2;
 • punktów sterujących Ps1 i Ps2
Krzywa Béziera
Rys. 1
Krzywa Béziera z oznaczonymi punktami kontrolnymi (na czerwono)

Krzywą Béziera opisuje następujący wzór:

Wzór opisujący krzywą Béziera [1]

Zapis wyrażenia w formacie TeX-a:

\vec{P(t)} = \vec{P_1}\cdot (1-t)^3 + 3\cdot \vec{P_{s1}}\cdot t\cdot (1-t)^2 + 3\cdot \vec{P_{s2}}\cdot t^2\cdot (1-t) + P_3\cdot t^3

gdzie:

 • P(t) - to wektor, którego współrzędne zależą od wartości parametru t oraz położenia punktów końcowych P1 i P2 krzywej i punktów sterujących Ps1 i Ps2;
 • P1 i P2 - punkty początkowy i końcowy krzywej;
 • Ps1 i Ps2 - punkty sterujące krzywą;
 • t - parametr, którego wartość z przedziału od 0 do 1 po podstawieniu do wzoru wyznacza punkty leżące na krzywej;

Implementacja funkcji w dwóch wersjach wygląda następująco:

Listing 1
 1. function bezierLine(p1, pc, p2) =
 2. [for(t = [0: 0.01: 1.01]) p1 * (1 - t) * (1 - t) * (1 - t) + 3 * pc * t * (1 - t) * (1 - t) + 3 * pc * t * t * (1 - t) + p2 * t * t * t];
 3. function bezierLine4(p1, pc1, pc2, p2) =
 4. [for(t = [0: 0.01: 1.01]) p1 * (1 - t) * (1 - t) * (1 - t) + 3 * pc1 * t * (1 - t) * (1 - t) + 3 * pc2 * t * t * (1 - t) + p2 * t * t * t];

Pierwsza funkcja bezierLine upraszcza wzór [1] do postaci, gdzie Ps1 = Ps2. Jak widać funkcje w OpenSCAD-ie są dość dziwaczną konstrukcją. OpenSCAD poprawnie obsługuje operatory matematyczne na wektorach, więc jako parametry powyższych funkcji powinny zostać podane punkty 2W. Przykład wykorzystania jednej z powyższych funkcji pokazany został poniżej.

OpenSCAD - przykład wykorzystania praktycznego własnej funkcji do wygenerowania bryły obrotowej
Rys. 2

OpenSCAD - przykład wykorzystania praktycznego własnej bezierLine do wygenerowania bryły obrotowej

Listing 2
 1. function bezierLine(p1, pc, p2) =
 2. [for(t = [0: 0.01: 1.01]) p1 * (1 - t) * (1 - t) * (1 - t) + 3 * pc * t * (1 - t) * (1 - t) + 3 * pc * t * t * (1 - t) + p2 * t * t * t];
 3. difference(){
 4. rotate_extrude(angle = 360, convexity = 2, $fn = 100)
 5. polygon(bezierLine([0, 0], [45, 45], [90, 0]));
 6. rotate_extrude(angle=360, convexity = 2, $fn = 100)
 7. polygon(bezierLine([10, -1], [35, 35], [85, -1]));
 8. }

Komentarze