OpenSCAD - tworzenie własnego modułu rysującego obiekty parametryczne

Stronę tą wyświetlono już: 1295 razy

OpenSCAD pozwala na tworzenie własnych modułów, których konstrukcja umożliwia tworzenie obiektów 2W czy też 3W. Moduły w odróżnieniu od funkcji nie mogą zwracać żadnych wartości liczbowych, zaś funkcje nie mogą tworzyć żadnych obiektów a jedynie generować dane niezbędne do ich utworzenia.

Konstrukcja modułu składa się z słowa kluczowego module, następującej po nim nazwy modułu, listy parametrów i ciała, gdzie umieszczane są instrukcje. Oto przykładowy kod takiego modułu, który generuje model łożyska kulkowego:

Listing 1
 1. module bearing(dz = 120, dw = 60, n = 8, $fn = $fn){
 2. h = (dz - dw) / 2;
 3. g = 2;
 4. rk = h / 3;
 5. ray = (dz + dw) / 4;
 6. for(angle = [0 : 360 / n : 360]){
 7. rotate([0, 0, angle])
 8. translate([ray, 0, 0]){
 9. sphere(r = rk);
 10. }
 11. }
 12. difference(){
 13. difference(){
 14. union(){
 15. cylinder(r = ray + rk / 2, h = 5, center = true);
 16. for(angle = [0 : 360 / n : 360]){
 17. rotate([0, 0, angle])
 18. translate([ray, 0, 0]){
 19. difference(){
 20. sphere(r = rk + g);
 21. sphere(r = rk);
 22. }
 23. }
 24. }
 25. }
 26. // I cut inside part
 27. cylinder(r = ray - rk / 2, h = 3 * rk, center = true);
 28. }
 29. // I cut outside part
 30. difference(){
 31. cylinder(r = (ray + rk * 2) * 2, rk * 4, center = true);
 32. cylinder( r = ray + rk / 2, h = rk * 5, center = true);
 33. }
 34. }
 35. difference(){
 36. cylinder(r = ray - rk / 1.5, h = h, center = true);
 37. cylinder(r = dw / 2, h = h + 1, center = true);
 38. rotate_extrude(angle = 360)
 39. translate([ray, 0, 0])
 40. circle(r = rk, center = true);
 41. }
 42. difference(){
 43. cylinder(r = dz / 2, h = h, center = true);
 44. cylinder(r = ray + rk / 1.5, h = h + 1, center = true);
 45. rotate_extrude(angle = 360)
 46. translate([ray, 0, 0])
 47. circle(r = rk, center = true);
 48. }
 49. }

Jak widać, moduł bearing (łożysko) przyjmuje kilka następujących parametrów:

 • dz - średnica zewnętrzna łożyska;
 • dw - średnica wewnętrzna łożyska;
 • n - liczba kulek;
 • $fn - parametr sterujący dokładnością rysowania kształtu

Poniżej można zobaczyć przykładowe łożysko wygenerowane tym skryptem.

OpenSCAD - łożysko kulkowe wygenerowane za pomocą modułu
Rys. 1

OpenSCAD - łożysko kulkowe wygenerowane za pomocą modułu

Listing 2
 1. rotate([90, 0, 0])
 2. color([.8, .8 , .8])
 3. bearing(120, 60, 8);

Komentarze