OpenSCAD - załączanie kodu z pliku zewnętrznego

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 1748 razy

OpenSCAD pozwala na załączanie w danym dokumencie kodu z plików zewnętrznych za pomocą słowa kluczowego include w sposób podobny do tego z C++:

include <Profile.scad>; profile20x20Box(200, 200, 200);

Wynikiem działania powyższego kodu jest załączenie pliku o nazwie Profile.scad, który znajduje się w tym samym folderze co bieżący dokument. Dzięki takiemu rozwiązaniu zmniejsza się ilość kodu w dokumencie docelowym, a więc zwiększa się czytelność kodu. W załączonym zaś pliku zawarte zostały moduły, które umożliwiają rysowanie między innymi obiektów z poniższego rysunku.

OpenSCAD - obiekt profilowy
Rys. 1
OpenSCAD - obiekt profilowy wygenerowany za pomocą modułu zawartego w pliku Profile.scad

Dzięki takiemu rozwiązaniu można utworzyć sobie oddzielne pliki z modułami realizującymi określone zadania. Poniżej zamieszczam przykład działania modułu mojego autorstwa, który rysuje różnego typu śruby.

OpenSCAD - przykład śrub narysowanych za pomocą modułu zaimportowanego z oddzielnego pliku
Rys. 2

OpenSCAD - przykład śrub narysowanych za pomocą modułu zaimportowanego z oddzielnego pliku

include <bolts.scad>; boltsExamples(fn = 50);

Inny przykład to wygenerowanie zbioru przykładowych profili z pliku zawierającego odpowiadające za rysowanie takich obiektów moduły. Wynik działania moich modułów widoczny jest poniżej.

OpenSCAD przykład narysowanych profili
Rys. 3

OpenSCAD przykład narysowanych profili

include <Profile.scad>; drawProfilesExample();