OpenSCAD - zaokrąglanie krawędzi brył i wierzchołków figur płaskich

Stronę tą wyświetlono już: 1444 razy

Specjalny moduł o nazwie minkowski pozwala na wykonanie operacji matematycznej polegającej na dodaniu w pewien specyficzny sposób do jednej bryły, bryły drugiej. W ten sposób można np osiągnąć efekt z poniższego rysunku.

a)Figury płaskie (koło i prostokąt) przed wykonaniem operacji dodawania minkowskiegob)Efekt dodania minkowskiego dwóch figur płaskich
Rys. 1

Rysunki:

 1. przed wykonaniem dodawania minkowskiego

  Listing 1
  1. square([200, 100]);
  2. circle(r = 20);
 2. po wykonaniu dodawania minkowskiego

  Listing 2
  1. minkowski(){
  2. square([200, 100]);
  3. circle(r = 20);
  4. }

Ciekawszy efekt można uzyskać dodając do bryły przestrzennej kulę. Efekt takiego działania można zobaczyć poniżej.

OpenSCAD - efekt dodawania minkowskiego na dwóch bryłach: prostopadłościanie i kuli
Rys. 2

OpenSCAD - efekt dodawania minkowskiego na dwóch bryłach: prostopadłościanie i kuli

Listing 3
 1. minkowski(){
 2. cube([100, 50, 25]);
 3. sphere(r = 10);
 4. }

Na koniec mały bonus w postaci kodu rysującego na podstawie podanych punktów opisujących profil naczynie z zaokrąglonymi narożnikami i krawędziami:

Listing 4
 1. module box(points, height, ray, $fn = $fn){
 2. outside_ray = ray;
 3. difference(){
 4. minkowski(){
 5. linear_extrude(height = height - outside_ray)
 6. offset(delta = -outside_ray)
 7. polygon(points);
 8. sphere(r = outside_ray);
 9. }
 10. translate([0, 0, outside_ray / 2])
 11. minkowski(){
 12. ray = outside_ray / 2;
 13. linear_extrude(height = height)
 14. offset(delta = -outside_ray)
 15. polygon(points);
 16. sphere(r = ray);
 17. }
 18. translate([0, 0, height])
 19. linear_extrude(height = outside_ray * 2, center = true)
 20. offset(delta = outside_ray)
 21. polygon(points);
 22. }
 23. }
 24. box([[-65.0, -45.0], [-60.0, 10.0], [0.0, 15.0], [0.0, 30.0], [60.0, 30.0], [60.0, 0.0], [40.0, 0.0], [30.0, -35.0]], 25, 6, $fn = 50);

Wynik działania powyższego kodu widoczny jest poniżej.

OpenSCAD efekt działania modułu rysującego naczynie z zaokrąglonymi krawędziami i narożnikami
Rys. 3
OpenSCAD efekt działania modułu rysującego naczynie z zaokrąglonymi krawędziami i narożnikami

Komentarze