Qt program konsolowy generujący bryłę 3W utworzoną poprzez połączenie dwóch figur płaskich w formacie OpenSCAD-a

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 1502 razy

OpenSCAD udostępnia funkcję polyherdon, za pomocą której można z powodzeniem tworzyć bardziej złożone bryły składające się oczywiście z boków płaskich. Tym razem postanowiłem napisać programik, który połączy dwie figury płaskie tworząc bryłę an tychże figurach płaskich zbudowaną. Efekt złożenia kilku takich brył pokazane zostało na poniższym rysunku.

OpenSCAD - przykład brył utworzonych przez połączenie dwóch figur płaskich
Rys. 1
OpenSCAD - przykład brył utworzonych przez połączenie dwóch figur płaskich

Co ciekawe połączenie dwóch figur płaskich o różnej liczbie wierzchołków nie jest wcale takie proste, albowiem w takim przypadku istnieje pewna spora liczba możliwych do otrzymania brył w zależności od tego w które wierzchołki z którymi będą skorelowane. Najlepszym rozwiązaniem jest sprawienie aby obie figury płaskie miały w przybliżeniu taką samą liczbę wierzchołków, co rozwiązuje cały problem.

Propozycje książek