Papierowy model pylonu podtrzymującego przęsło mostu

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 1600 razy

Wstęp

Swego czasu stworzyłem modele przęseł mostu, jednakże na tym poprzestałem pozostawiając na inne czasy zrealizowanie projektu wykonania pylonów podtrzymujących przęsła. Same pylony mają zawrotną wysokość 273 [mm] gdyż takie wymiary wymusił na mnie format A4 kartek bloku technicznego o gramaturze 250 g. Na konstrukcję mostu złożyły się następujące elementy:

Główne belki pionowe pylonu

Główne poziome belki pylonu zostały wykonane z czterech profili kwadratowych. Służą one jako elementy podtrzymujące całą resztę konstrukcji.

Pionowe belki podtrzymujące konstrukcję modelu pylonu
Rys. 1
Pionowe belki podtrzymujące konstrukcję modelu pylonu o wymiarach 10×10×273 [mm].

Poziome belki łączące belki pionowe pylonu

Belki poziome zostały wykonane z dwuteowników o wymiarach 10×9×50 [mm]. Do wykonania pojedynczego przęsła potrzeba 12 takich belek.

Belki poprzeczne do budowy pylonu
Rys. 2
Belki poprzeczne do budowy pylonu o wymiarach: 10×9×50 [mm]

Łączenie poziomych i pionowych belek

Do połączenia poziomych i pionowych belek wykorzystane zostały w jakże przebiegły sposób specjalne łączniki. Konstrukcja po sklejeniu tychże elementów wygląda jak pokazano na poniższym rysunku.

Model pylonu - widok sklejonej głównej ramy konstrukcji
Rys. 3
Model pylonu - widok sklejonej głównej ramy konstrukcji

Wklejanie kątowników wzmacniających

Jako wzmocnienie konstrukcji wstawiłem w jej wnętrzu kątowniki o wymiarach 5×5×72 [mm] tak, jak pokazane zostało to na poniższym rysunku.

Model pylonu po wklejeniu kątowników wzmacniających
Rys. 4
Model pylonu po wklejeniu kątowników wzmacniających

Wstawiania belek poprzecznych bocznych

kolejnym elementem wzmacniającym i kończącym konstrukcję pylonu są belki poprzeczne boczne wykonane z ceowników o wymiarach 10×9××120 [mm].

Model pylonu podtrzymującego przęsło mostu
Rys. 5
Gotowy model pylonu podtrzymującego przęsło mostu