Symfony - łączenie szablonów strony z wykorzystaniem twig-a

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 2179 razy

Wiele stron internetowych posiada często pewne stałe elementy, które zasadniczo nie różnią się od siebie na wszystkich podstronach. Z tego właśnie względu zasada niepowtarzania tego samego kodu w wielu miejscach sprawia, że warto jest wykorzystywać możliwość łączenia elementów stałych z elementami zmiennymi. Do stałych elementów należy zazwyczaj chociażby menu strony, logo strony czy w końcu stopka strony. Te wszystkie elementy łączy jedna wspólna cecha: nie zmieniają się po przejściu na podstrony. Cóż może słowo "nie zmieniają się" w przypadku menu nie jest do końca trafione, gdyż w przypadku np. mojej strony menu zmienia się w zależności od tego, w jakim dziale jest osoba tę stronę przeglądająca. Większość jednak stron (zwłaszcza tych mniejszych) posiada jedno niezmienne menu.

Istnieją również inne mniej widoczne elementy strony, które się powtarzają. Przykładem jest nagłówek head, a wraz z nim większość tagów w tym znaczniku umieszczonych. Ciało strony, czyli body również należy do powtarzalnych elementów, które występują na każdej podstronie. Te elementy również można "wyrzucić" z szablonu, który powinien zawierać samą niepowtarzalną, unikalną treść strony, która być może powinna być ładowana z bazy danych, jednakże są to początki przygody z Symfony więc poprzestanę na ładowaniu danych z pliku szablonu twig.html. Ów plik jak już wcześniej było wspominane powinien znajdować się w folderze template folderu głównego projektu strony. Korzystając z podwaliny jaką utworzyłem na poprzedniej stronie tego działu zmodyfikuję nieco utworzony już wcześniej plik template/pages/firstPage.twig.html do następującej postaci:

{% extends 'base.html.twig' %} {% block title %} Page: {{ page }} {% endblock %} {% block body %} {{ dump() }} {% endblock %}

Fragment kodu:

{% extends 'base.html.twig' %}

mówi właśnie, że kod zawarty w tym szablonie strony powinien zostać załadowany do bloków z szablonu o nazwie base.html.twig, czyli plik ten powinien zostać rozszerzony. I właśnie użyte tutaj znaczniki

{% block title %} jakaś treść {% endblock %}

mówią twig-owi, gdzie osadzić kod z bieżącego pliku. Rzućmy więc łaskawym okiem na plik base.html.twig:

<!DOCTYPE html> <html> <head> <meta charset="UTF-8"> <title>{% block title %}Welcome!{% endblock %}</title> {% block stylesheets %}{% endblock %} </head> <body> {% block body %}{% endblock %} {% block javascripts %}{% endblock %} </body> </html>

Jak widać, tutaj też znajdują się znaczniki bloków i to w nich zostaną fragmenty z pliku template/pages/firstPage.twig.html osadzone. Ważne jest aby zrozumieć, że twig nadpisuje a nie dopisuje dane w blokach. Jeżeli chcesz dopisać jakieś dane do bloku, to konieczne jest użycie funkcji parent. Oto przykład:

{{ block javascript }} {{ parent() }} <script src=??></script> {{ endblock }}

Jest tutaj załączany kod JavaScript, ale na głównej stronie również mogą być załączone ogólnie dostępne skrypty, z których korzystają wszystkie podstrony. W takim przypadku konieczne jest dopisanie nowego skryptu do bloku javascript nie zaś nadpisanie.

Rozbudowanie powyższego przykładu o elementy udostępniane chociażby przez taki framework jak Bootstrap pozwala chociażby szybko stworzenie widoku strony z poniższego rysunku.

Symfony - screen strony wykonanej z użyciem łączenia szablonów twig
Rys. 1
Symfony - screen strony wykonanej z użyciem łączenia szablonów twig
Strony powiązane
strony powiązane
  1. twig.symfony.com - strona dokumentacji Twig
Propozycje książek