Symfony - importowanie zależności z już utworzonej bazy danych

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 1138 razy

Cóż zrobić, gdy już posiadam bazę danych? Czy muszę klepać ręcznie klasy umożliwiające połączenie się z nią? Czy nie da się tego aby uniknąć? Wszakże jestem tylko biednym leniwym programistą! Nie chce mnie się tego robić! Zaczekaj! Chyba mam częściowe rozwiązanie twoich niezmiernie trudnych do rozwiązania problemów! Albowiem oto na horyzoncie pojawia się iskierka nadziei, gdyż możliwe jest wygenerowanie klas dla poszczególnych tabeli, lecz bez opisu zależności, które mogą być powiązane między nimi. Oto jak poprawić twoją sytuację życiową i odwalić kawałek twojej roboty za ciebie jednym poleceniem:

php bin/console doctrine:mapping:import "AppEntity" annotation --path=src/Entity
Importing mapping information from "default" entity manager
 > writing src/Entity/Pages.php
..$ php bin/console make:entity --regenerate App
 updated: src/Entity/Pages.php

      
 Success! 
      

Po tym jakże nużącym zabiegu masz już gotową podwalinę pod twoje własne bazy danych. Nie musisz się już trudzić i rączek swoich brudzić niewdzięczną tą robotą doctrine zrobi to za ciebie z ogromną ochotą.