Symfony - ładowanie szablonów twig-a z bazy danych

Stronę tą wyświetlono już: 925 razy

Odwieczne pytanie jakie może ciebie nurtować jak i kwadrylion innych osób żyjących na tym świecie to jak załadować szablon Twig-a z bazy danych tak, żeby się wyrenderował. Odpowiedź na zacne to pytanie jest bardzo prosta i pokazana na poniższym przykładzie:

Listing 1
 1. class DefaultController extends AbstractController
 2. {
 3. /**
 4. * @Route("/{page}")
 5. */
 6. public function pageAction($page)
 7. {
 8. $page = $this ->getDoctrine()
 9. ->getRepository(Pages::class)
 10. ->findOneBy(['PageTitle' => $Page]);
 11. if (!$page) {
 12. return new Response("Taka strona nie istnieje");
 13. }
 14. $pageContext = "{% extends 'base.html.twig' %} {% block body %}" . $page->getPageContext() . "{% endblock %}";
 15. $template = $this->get('twig')->createTemplate($pageContext);
 16. return new Response($template->render(array()));
 17. }
 18. }

Jak widać po załadowaniu treści strony tworzę sobie w locie nad kukułczym gniazdem obiekt szablonu twig-a w następującej linijce:

Listing 2
 1. $template = $this->get('twig')->createTemplate($pageContext);

po czym renderuję go i wyświetlam na stronie.

Propozycje książek

Komentarze