Mnożenie dwóch liczb zespolonych

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 1283 razy

Mnożenie liczb zespolonych wymaga poznania pewnych podstawowych właściwości jednostki urojonej i, która spełnia następujący warunek:

właściwości jednostki urojonej i liczby zespolonej [1]

Zapis wyrażenia w formacie TeX-a:

i=\sqrt{-1}\Rightarrow i^2=-1

Jak widać wbrew nauczaniu w szkołach podstawowych istnieje coś takiego jak pierwiastek z liczby ujemnej. Powyższa zależność pozwala na wykonywanie odejmowania mnożenia dwóch liczb zespolonych. Zacznę więc od przypadku, gdy jedna z liczb zespolonych jest pozbawiona części urojonej:

Mnożenie liczb zespolonych, gdzie jedna z nich nie ma części urojonej [2]

Zapis wyrażenia w formacie TeX-a:

Z_3=Z_1\cdot Z_2=a_1\cdot(a_2+b_2i)=a_1\cdot a_2+a_1\cdot b_2i

Kolejny przypadek (nieco trudniejszy), czyli mnożenie dwóch liczb zespolonych, gdzie część rzeczywista ma wartość zerową:

Mnożenie liczb zespolonych, gdzie jedna z nich nie ma części rzeczywistej [3]

Zapis wyrażenia w formacie TeX-a:

Z_3=Z_1\cdot Z_2=b_1i\cdot(a_2+b_2i)=a_2\cdot b_2i+b_1\cdot b_2i^2=-b_1\cdot b_2+a_2\cdot b_2i

Mnożenie dwóch liczb zespolonych posiadających część rzeczywistą i urojoną:

Mnożenie liczb zespolonych posiadających część rzeczywistą jak i urojoną [4]

Zapis wyrażenia w formacie TeX-a:

Z_3=Z_1\cdot Z_2=(a_1+b_1i)\cdot(a_2+b_2i)=a_1\cdot a_2+a_1\cdot b_2i+a_2\cdot b_1i+b_1\cdot b_2 i^2=a_1\cdot a_2+(a_1\cdot b_2+a_2\cdot b_1)i-b_1\cdot b_2=a_1\cdot a_2-b_1\cdot b_2+(a_1\cdot b_2+a_2\cdot b_1)i