Wyznaczanie połaci i krawędzi dachów wielospadowych

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 5465 razy

Wyznaczyć połacie i ich krawędzie dla dachu wielospadowego budynku o zarysie pokazanym na poniższym rysunku. Kąty spadku to 45°.

Wyznaczyć konstrukcję dachu wielospadzistego
Rys. 1
Rysunek zarysu budynku, dla którego należy wyznaczyć połacie i ich krawędzie

Wstępnie można obrać obszar główny dachu oraz wykreślić wstępne linie związane z wyznaczeniem połaci tej części dachu.

Wstępne wyznaczenie linii połaci głównych dachu
Rys. 2
Wstępne wyznaczenie linii połaci głównych dachu

Teraz można nanieść linie połaci mniejszych części budynku, które wystają poza obszar połaci głównej.

Nanoszenie pozostałych linii połaci dachu wielospadowego
Rys. 3
Nanoszenie pozostałych linii połaci dachu wielospadowego

Teraz można już się pozbyć wszystkich linii pomocniczych pozostawiając jedynie linie wyznaczające połacie dachu.

Krawędzie dachu wielospadzistego
Rys. 4
Wyznaczone krawędzie dachu wielospadzistego

Aksonometryczny rysunek zaprojektowanego dachu można zobaczyć poniżej.

Aksonometryczny rysunek dachu wielospadzistego
Rys. 5
Aksonometryczny rysunek dachu wielospadzistego

Nieco bardziej poprawne rozwiązanie z zachowaniem tego samego poziomu okapów pokazane zostało poniżej.

Krawędzie dachu wielospadzistego - wersja z zachowaniem tego samego poziomu okapów dachyu
Rys. 6
Krawędzie dachu wielospadzistego - wersja z zachowaniem tego samego poziomu okapów dachyu