Wyznaczanie połaci brył budynków przecinających się pod kątem różnym od 90°

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 2443 razy

Wyznaczyć połacie dachowe dla budynku, którego zarys pokazany został na rysunku poniżej. Kąt spadku dachu to 45°.

Zarys budynku, dla którego należy wyznaczyć połacie dachowe
Rys. 1
Zarys budynku, dla którego należy wyznaczyć połacie dachowe

W tym przypadku trzeba wyznaczyć punkty przebicia płaszczyzn bocznych dachu tak jak pokazane zostało to na rysunku poniżej.

Rozwiązanie zadania wyznaczenia połaci dachu budynku, którego ściany przecinają się pod kątem różnym od 90 stopni
Rys. 2
Rozwiązanie zadania wyznaczenia połaci dachu budynku, którego ściany przecinają się pod kątem różnym od 90°

Widok dachu narysowanego w układzie aksonometrycznym można zobaczyć poniżej.

Rysunek aksonometryczny dachu, którego ściany przecinają się pod kątem różnym od 90 stopni
Rys. 3
Rysunek aksonometryczny dachu, którego ściany przecinają się pod kątem różnym od 90°