Angular - instalacja niezbędnego oprogramowania

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 2928 razy

Instalacja Node.js

Jak już wspominałem wcześniej, aby możliwe było pisanie aplikacji przy wykorzystaniu Angulara trzeba najpierw zainstalować Node.js z strony node.js. Samego procesu instalacyjnego nie będę opisywał, ale pragnę nadmienić, że konieczne jest sprawdzenie pod Windowsem czy ścieżka do programu node i npm (ang. Node Package Menager) została dodana.

Instalacja Visual Studio Code

Kolejnym krokiem będzie zainstalowanie jakiegoś sensownego środowiska pracy. W moim przypadku jest to Visual Studio Code, który (przynajmniej na razie) jest dostępny za darmo i można go pobrać z strony visualstudio.microsoft.com. Proces instalacji jest dziecinnie prosty więc go nie opisuję.

Instalacja klienta Angular-a

Po uruchomieniu Visual Studio Code należy wcisnąć kombinację klawiszy Ctrl+` lub kliknąć w menu View→Terminal aby po chwili lub co najwyżej dwóch oczom twym ukazał się widok konsoli. To tutaj w jakże przebiegły sposób za pomocą polecenia:

npm install -g @angular/cli

zostanie zainstalowany klient Angulara.

Instalacja dodatków

W Visual Studio Code możliwe jest zainstalowanie dodatków, które ułatwiają życie. Oto te, z których ja korzystam:

Strony powiązane
strony powiązane
  1. nodejs.org - strona główna Node.js
  2. angular.io - strona dokumentacji Angular
  3. Visual Studio Code - edytor kodu PHP, HTML jak i JavaScrip