Angular - tworzenie pierwszego projektu

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 2695 razy

"Nadeszla wiekopomna chwila" - jak mówił Pawlak na pogrzebie swego brata. A więc nadeszla wiekopomna chwila, aby utworzyć pierwszy (żeby nie powiedzieć dziewiczy) projekt Angulara, którego utworzenie wymagać będzie użycia polecenia:

ng new my-first-angular-project-ever

Oczywiście powyższe polecenie najlepiej wpisać w konsoli Visual Studio Code, co spowoduje utworzenie folderu myFirstAngularProjectEver. Do tegoż folderu należy wejść i z jego poziomu wpisać polecenie:

ng serve

Co spowoduje, że projekt zostanie skompilowany do javascipt-u i uruchomiony pod adresem localhost:4200. Tak więc koniec końców wpisując ten adres w przeglądarce powinien pojawić się widok nowo utworzonego projektu.

Najważniejsze pliki nowo utworzonej aplikacji znajdują się w podfolderze src/app, gdzie znajdują się pliki:

W katalogu głównym projektu Angulara można znaleźć również ciekawy plik konfiguracyjny angular.json gdzie znajdują się opcje związane z kompilacją oraz testowaniem a także można podpiąć własne pliki stylów. Tutaj również można znaleźć plik package.json, który to zawiera informacje o zainstalowanych dodatkach do Angulara.

Propozycje książek