Angular - automatyczne generowanie kodu za pomocą polecenia ng

Stronę tą wyświetlono już: 1032 razy

Za pomocą polecenia ng można automatycznie generować niezbędne pliki z kodem HTML i TypeScript-a, które składają się na projekt Angulara. Oto spis podstawowych opcji tego polecenia, które warto znać:

 • ng g - generowanie plików z kodem:
  • ng g component NazwaKomponentu [--module=NazwaModułu -flat]

   lub

   ng g c NazwaKomponentu [--module=NazwaModułu -flat]
   gdzie:

   component lub c oznacza utworzenie komponentu;

   NazwaKomponentu - nazwa klasy komponentu oraz podstawowa nazwa plików z nim związanych. Nazwa plików będzie zawierała na początku frazę nazwa-komponentu + .component + rozszerzenie pliku;

   --module=NazwaModułu - opcjonalne, jeżeli chcesz zaimportować komponent tylko w jednym module to polecenie umożliwia ci określenie, w którym module chcesz to zrobić;

   --flat - opcjonalne, gdy chcesz utworzyć pliki w bieżącym folderze nie zaś w utworzonym podfolderze o nazwie nazwa-komponentu;

  • ng g interface NazwaInterfejsu

   lub

   ng g i NazwaInterfejsu

   tworzy plik interfejsu o podanej nazwie.

  • ng g class NazwaKlasy

   lub

   ng g cl NazwaKlasy

   tworzy plik klasy o podanej nazwie.

  • ng g module NazwaModułu

   lub

   ng g m NazwaModułu

   tworzy plik modułu.

  • ng g service NazwaSerwisu

   lub

   ng g s NazwaSerwisu

   tworzy pliki serwisu

  • ng g pipe NazwaPipea

   lub

   ng g p NazwaPipea

   tworzy pliki Pipe-a

 • ng serve - kompiluje i uruchamia projekt standardowo na adresie localhost:4200;

 • ng test - odpala testy jednostkowe;

 • ng add @angular/material - dodaje bibliotekę w tym przypadku materiala. Ważne aby pamiętać, że najpierw tą bibliotekę należy zainstalować poleceniem npm install @angular/material

Propozycje książek

Komentarze