Angular - tworzenie lokalnego serwera na potrzeby serwisów

Stronę tą wyświetlono już: 1271 razy

W celu realizacji zadań związanych z komunikacją z serwerem konieczne będzie utworzenie lokalnie własnego serwera tak, aby możliwe było realizowanie podstawowych zadań z tego typu komunikacją związanych. W tym celu konieczne będzie zainstalowanie globalnie JSON server-a co też i czynię za pomocą następującego polecenia:

npm install -g json-server

Po tym jakże żmudnym zadaniu możliwe będzie uruchomienie JSON server-a w następujący sposób:

json-server server_data.json

Powyższe polecenie spowoduje utworzenie pliku server_data.json oraz uruchomienie lokalnego serwera na porcie 3000, który posiada zdolność obsługi następujących typów zapytań:

 • GET - pobieranie danych z serwera;
 • POST - wysyłanie danych do serwera, które mają zostać zapisane w bazie danych;
 • PUT - wysyłanie danych do serwera, które mają zastąpić lub uaktualnić wpis istniejący w bazie danych;;
 • PATCH
 • DELETE - wysłanie żądania usunięcia wpisu z bazy danych;
 • OPTIONS

Tylko cztery z powyższych opcji będą mnie interesować i tylko je będę wykorzystywał w następnych przykładach. Jak już wspominałem uruchomienie polecenia:

json-server server_data.json

utworzy plik JSON-a z przykładowymi danymi:

Listing 1
 1. {
 2. "posts": [
 3. {
 4. "id": 1,
 5. "title": "json-server",
 6. "author": "typicode"
 7. }
 8. ],
 9. "comments": [
 10. {
 11. "id": 1,
 12. "body": "some comment",
 13. "postId": 1
 14. }
 15. ],
 16. "profile": {
 17. "name": "typicode"
 18. }
 19. }

Jeżeli wystartowałeś swój JSON server to możesz wpisać w pasku adresu przeglądarki localhost:3000 by po chwili lub co najwyżej dwóch zobaczyć podstawowe informacje o tym serwerze. Warto też wpisać np. localhost:3000/posts aby zobaczyć w przeglądarce następujące dane:

Listing 2
 1. 0
 2. id 1
 3. body "some comment"
 4. postId 1

Wyświetlił się jeden wpis więc zmodyfikuję dane w pliku json_data.json:

Listing 3
 1. {
 2. "posts": [
 3. {
 4. "id": 1,
 5. "title": "json-server",
 6. "author": "typicode"
 7. },
 8. {
 9. "id": 2,
 10. "title": "json-server",
 11. "author": "typicode 2"
 12. },
 13. {
 14. "id": 3,
 15. "title": "json-server",
 16. "author": "typicode 3"
 17. }
 18. ],
 19. "comments": [
 20. {
 21. "id": 1,
 22. "body": "some comment",
 23. "postId": 1
 24. },
 25. {
 26. "id": 2,
 27. "body": "some comment 2",
 28. "postId": 2
 29. },
 30. {
 31. "id": 3,
 32. "body": "some comment 3",
 33. "postId": 3
 34. }
 35. ],
 36. "profile": {
 37. "name": "typicode"
 38. }
 39. }

Teraz po wpisaniu tego samego adresu w przeglądarce oczom twym ukazać powinny się następujące dane:

Listing 4
 1. 0
 2. id 1
 3. body "some comment"
 4. postId 1
 5. 1
 6. id 2
 7. body "some comment 2"
 8. postId 2
 9. 2
 10. id 3
 11. body "some comment 3"
 12. postId 3

zaś po wpisaniu loclahost:3000/2 powinien pokazać się wpis z id = 2:

Listing 5
 1. id 2
 2. body "some comment 2"
 3. postId 2
Propozycje książek

Komentarze