Podział kąta i łuku

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 7202 razy

Podziału łuku na dwie równe części dokonuje się w podobny sposób jak w przypadku odcinka. Jak widać na rysunku 1 należy przy pomocy cyrkla promieniem R większym od połowy odległości dzielącej punkty końcowe łuku A i B zakreślić łuki z tychże punktów końcowych. Miejsca przecięcia łuków wyznaczą punkty C i D, przez które przechodzi prosta dzieląca dany łuk oraz jego kąt na dwie równe części. W ten oto sposób można podzielić powstałe łuki AE i EB otrzymując podział łuku AB na cztery równe części.

Podział łuku i kąta na pół.
Rys. 1
Podział łuku i kąta na pół.