Angular material - wyświetlanie danych z wykorzystaniem tablic materialowych

Stronę tą wyświetlono już: 1023 razy

Wyświetlanie danych w aplikacjach internetowych jest jednym z ważniejszych zagadnień. Dlatego też przydaje się umiejętność tworzenia tabel zdolnych do wyświetlania zestawień danych w tabelach. Z tego względu stworzyłem na swoje potrzeby małe zestawienie przykładów użycia różnych wariantów tabelek. Całe zestawienie przykładów udostępniłem w repozytorium GitHub.

Wśród przykładów znajdują się:

  • podstawowa tabelka;
  • rozszerzona tabelka;
  • tabelka rozwijana;
  • tabelka z zmienną szerokością kolumn;
  • tabelka z podstawowym sortowaniem;
  • tabelka z filtrowaniem danych;
  • tabelka z multiselektem;
  • tabelki z przeciąganiem elementów
Propozycje książek

Komentarze