Kreślenie prostych równoległych

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 16875 razy

Wyznaczenie prostej równoległej (rys. 1) należy rozpocząć obierając dwa dowolne punkty A, B oraz promień R odległości linii równoległej. Z punktów A, B należy zakreślić łuk o promieniu R wyznaczając tym samym punkty C, D oraz G, H. Powstałe odcinki CD oraz GH należy podzielić na dwie części wyznaczając prostopadłe odcinki EF oraz JI, których punkty K, L przecięcia z łukami o promieniu R są punktami przejścia szukanej prostej równoległej.

Kreślenie linii równoległej.
Rys. 1
Kreślenie linii równoległej