REST client - opis podstawowego widoku okna głównego programu

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 1028 razy

Poniżej opisany został podstawowy widok okna programu.

REST client - opis podstawowych elementów okna głównego programu
Rys. 1
REST client - opis podstawowych elementów okna głównego programu
 1. historia wykonanych zapytań - wyświetla w widoku poniżej historię wykonanych żądań;
 2. zapisane zapytania - wyświetla w widoku poniżej zapisane przez użytkownika żądania;
 3. projekty - wyświetla listę projektów i przypisanych do nich zapisanych żądań;
 4. api - wyświetla listę dokumentacji api oraz umożliwia pobieranie takich dokumentacji, które są dostępne na liście;
 5. wyświetla w głównym obszarze aplikacji (po prawej) całą listę historii wykonanych żądań;
 6. odświeża listę historii;
 7. opcje związane z zmiennymi środowiskowymi;
 8. zakładka bieżącego żądania;
 9. przewijanie listy zakładek otwartych żądań;
 10. wybór typu żądania:
  • GET - wysyłanie żądania po dane;
  • POST - wysyłanie żądania utworzenia nowego wpisu danych;
  • PUT - wysłanie żądania nadpisania istniejących danych wysłanymi do serwera (wymaga przekazania np. id identyfikującego wpis w bazie danych);
  • DELETE - wysyłanie żądania po usunięcie wpisu z bazy danych;
  • PATCH - służy do nadpisywania danych, które po stronie serwera powinny być wykonywane jedynie wtedy, gdy nastąpiła w nich zmiana. Czyli nadpisuje dane ale pod warunkiem, że te, które zostały otrzymane zostały zmodyfikowane;
  • HEAD - służy do wysyłania zapytania zawierającego tylko nagłówek bez ciała w celu sprawdzenia, czy dany zasób jest dostępny;
  • CONNECT - służy do nawiązania połączenia z serwerem;
  • OPTIONS - powinno zwracać listę żądań obsługiwanych przez serwer;
  • TRACE;
  • custom - czyli użytkownika
 11. adres ścieżki dostępu;
 12. rozwija wszystkie parametry query zawarte w zapytaniu;
 13. wysyła zapytanie;
 14. wyświetla dodatkową listę opcji:
  • Clear - czyści całe zapytanie;
  • Save - zapisuje zapytanie;
  • Details - wyświetla okno dodatkowymi informacjami o zapytaniu;
  • Export request - umożliwia wyeksportowanie zapytania do pliku arc lub do usługi Google Drive;
 15. wyświetla opcje związane z nagłówkami zapytania;
 16. wyświetla opcje związane z rodzajem autoryzacji;
 17. wyświetla opcje związane z akcjami, jakie powinny zostać wykonane przed wykonaniem żądania i po odpowiedzi;
 18. konfiguracja żądania;
 19. kod żądania, który można użyć. Dostępna lista kodów dla:
  • CURL-a;
  • HTTP;
  • JAVSCRIPT;
  • PYTHON;
  • C;
  • JAVA
 20. dodawanie nagłówka