REST client - konfiguracja i wysyłanie żądania typu GET

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 869 razy

Żądanie typu GET jest wysyłane, gdy potrzebny jest dostęp do danych pochodzących z serwera. Na takie żądanie z parametrem lub bez serwer powinien zwrócić w odpowiedzi w body dane spełniające warunki żądania. Tymi warunkami najczęściej jest identyfikator id rekordu w bazie danych. W przypadku, gdy warunków żadnych nie ma powinny zostać zwrócone wszystkie dostępne w bazie danych rekordy z danej tabeli.

REST client - przykład wysyłania żądania GET
Rys. 1
REST client - przykład wysyłania żądania GET

W sekcji headers można dodać zmienną do nagłówka (np. Authentication zawierający JWT tokena). W dolnej części okna po wysłaniu żądania pojawi się kod odpowiedzi (w tym przypadku 404 not found, 200 - oznacza zakończenie powodzeniem i powinno zwrócić w body dane, po które żądanie zostało wysłane.

REST client - przykład wysłania żądania GET zakończonego powodzeniem
Rys. 2
REST client - przykład wysłania żądania GET zakończonego powodzeniem