REST client - konfiguracja i wysyłanie żądania typu POST

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 867 razy

Żądanie typu POST wysyłane powinno być gdy do bazy danych dodawany jest nowy rekord danych. Na poniższym rysunku pokazana została przykładowa konfiguracja testowania żądania tego typu w REST clien-cie.

REST client - przykład wysyłania żądania typu POST
Rys. 1
REST client - przykład wysyłania żądania typu POST