REST client - wysyłanie pliku

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 920 razy

Za pomocą żądania typu POST można również wysyłać pliki. Wystarczy w REST clien-cie w sekcji body ustawić Body content type na multipart/form-data aby móc dodawać pliki do wysyłki. Ważne jest aby oprócz pliku dodać jego nazwę.

Możliwe jest również dodanie innych danych do żądania wystarczy bowiem wybrać opcję Add text part aby możliwe było dodawanie danych w formie tekstowej co obrazuje poniższy przykład.

REST client - wysyłanie pliku wraz z dodatkowymi danymi
Rys. 1
REST client - wysyłanie pliku wraz z dodatkowymi danymi