JavaScript - prosty skrypt generujący formularz

Stronę tą wyświetlono już: 1024 razy

Jakiś czas temu napisałem sobie mały skrypcik, który umożliwia dynamiczne generowanie formularza. Jego działanie można zobaczyć poniżej, natomiast skrypt jest dostępny na GitHub-ie.

Kod skryptu również i tutaj zamieszczam:

Listing 1
 1. function createTextElement(text, tagName = 'p') {
 2. let pElement = document.createElement(tagName);
 3. pElement.innerText = text;
 4. return pElement;
 5. }
 6. function Answer(answerControlType, questionText = '', questionName = '') {
 7. let answerType = answerControlType;
 8. let text = questionText;
 9. let extended;
 10. let extendedContainer;
 11. let name = questionName;
 12. let ans;
 13. this.getAnswerType = () => { return answerType; }
 14. this.createAnswerElement = (questionName, id, extendedA = null) => {
 15. if (questionName !== null) {
 16. name = questionName;
 17. }
 18. ans = document.createElement('input');
 19. ans.setAttribute('name', name);
 20. ans.setAttribute('id', id);
 21. ans.setAttribute('type', answerType);
 22. ans.setAttribute('value', text);
 23. ans.addEventListener('change', ($event) => {
 24. var radios = document.querySelectorAll('input[type=radio][name="' + name + '"]');
 25. for (var i = 0; i < radios.length; i++) {
 26. if (radios[i].value !== event.target.value) {
 27. let ext = document.querySelector('#' + radios[i].getAttribute('id') + "_ext");
 28. if (ext) {
 29. ext.parentElement.removeChild(ext);
 30. }
 31. } else {
 32. radios[i].parentElement.appendChild(extendedContainer);
 33. }
 34. }
 35. });
 36. let container = document.createElement('div');
 37. container.appendChild(ans);
 38. if (answerType === 'radio' || answerType === 'checkbox') {
 39. let label = document.createElement('label');
 40. label.innerText = questionText;
 41. label.setAttribute('for', id);
 42. container.appendChild(label);
 43. }
 44. extendedContainer = document.createElement('div');
 45. extendedContainer.setAttribute('id', id + '_ext');
 46. extendedContainer.setAttribute('class', 'extended');
 47. if (extendedA !== null) {
 48. extended = extendedA;
 49. extendedContainer.appendChild(extended);
 50. }
 51. return container;
 52. }
 53. }
 54. function Question(questionNumber, questionTitle) {
 55. let title = questionTitle;
 56. let number = questionNumber;
 57. let answers = [];
 58. let questionContainer;
 59. let answersContainer;
 60. let headerContainer;
 61. this.addAnswer = (answer, ext) => {
 62. let questionId = 'question-name-' + number
 63. if (ext) {
 64. container = answer.createAnswerElement(
 65. answer.getAnswerType() === 'radio' ? questionId : 'id-' + number + '-' + answers.length,
 66. 'id-' + number + '-' + answers.length,
 67. ext.createAnswerElement(
 68. null,
 69. 'id-' + number + '-' + answers.length
 70. )
 71. );
 72. } else {
 73. container = answer.createAnswerElement(
 74. answer.getAnswerType() === 'radio' ? questionId : 'id-' + number + '-' + answers.length,
 75. 'question-id-' + number + '-' + answers.length);
 76. }
 77. answersContainer.appendChild(container);
 78. answers.push(answer);
 79. }
 80. this.buildQuestion = (parentElement, questionId) => {
 81. questionContainer = document.createElement('fieldset');
 82. questionContainer.setAttribute('id', questionId + number);
 83. headerContainer = createTextElement((number + 1) + ' ' + title, 'legend');
 84. questionContainer.appendChild(headerContainer);
 85. answersContainer = document.createElement('div');
 86. answersContainer.setAttribute('class', 'radio-buttons-container');
 87. questionContainer.appendChild(answersContainer);
 88. parentElement.appendChild(questionContainer);
 89. }
 90. }
 91. let parentElement = document.querySelector('form');
 92. let question0 = new Question(0, "Podaj swój wiek:");
 93. question0.buildQuestion(parentElement, 'wiek');
 94. question0.addAnswer(new Answer('number', '', 'wiek'));
 95. let question1 = new Question(1, "Czy masz szczęście?");
 96. question1.buildQuestion(parentElement, 'firstOne');
 97. question1.addAnswer(new Answer('radio', 'Tak mam i to dużo (podaj ile)'), new Answer('number', '', 'NumerCzegosTam'));
 98. question1.addAnswer(new Answer('radio', 'Mam'));
 99. question1.addAnswer(new Answer('radio', 'Nie mam'));
 100. let question2 = new Question(2, "Czy coś tam coś tam?");
 101. question2.buildQuestion(parentElement, 'secondOne');
 102. question2.addAnswer(new Answer('radio', 'Tak'));
 103. question2.addAnswer(new Answer('radio', 'Nie'));
 104. let question3 = new Question(3, "Jakie kolory najbardziej lubisz?");
 105. question3.buildQuestion(parentElement, 'anotherone');
 106. question3.addAnswer(new Answer('checkbox', 'Pastelowe'));
 107. question3.addAnswer(new Answer('checkbox', 'Kolorowe'));
 108. question3.addAnswer(new Answer('checkbox', 'Marchewkowe'));
 109. let buttonElement = document.querySelector('#sendButton');
 110. buttonElement.addEventListener('click', () => {
 111. let w = new FormData(parentElement);
 112. for (var key of w.keys()) {
 113. console.log('key: ' + key + ' = ', w.get(key));
 114. }
 115. })
Propozycje książek

Komentarze