Blender - przemieszczanie, obracanie sceny oraz usuwanie obiektów

Stronę tą wyświetlono już: 1322 razy

W Blenderze konieczna jest znajomość podstaw przemieszczania i obracania tworzonej sceny. Przemieszczanie sceny odbywa się poprzez wciśnięcie klawisza Shift oraz środkowego przycisku myszy. W takiej sytuacji przemieszczanie kursora myszy spowoduje przemieszczenie sceny. Wciśnięcie samego środkowego przycisku myszy spowoduje przy ruchu kursorem myszki obracanie się sceny.

Lewy przycisk myszy został zarezerwowany dla akcji związanej z wybranym narzędziem np. zaznaczania obiektów. Wciśnięcie dodatkowo klawisza Shift umożliwi zaznaczanie wielu elementów. Z kolei klawisz A na klawiaturze zaznaczy wszystkie obiekty znajdujące się na scenie.

Usuwanie obiektów odbywa się za pomocą skrótu X, który wyświetla menu wymagające potwierdzenia usunięcia obiektów (w trybie obiektu). Gdy użytkownik znajduje się w trybie edycji menu udostępnia dodatkowe opcje związane z typem elementów, jakie użytkownik chce usunąć, a mogą to być:

  • Vertices - węzły, punkty;
  • Edges - krawędzie;
  • Faces - powierzchnie;
  • Only faces & edges - tylko powierzchnie i krawędzie;
  • Only faces - tylko powierzchnie
Blender - menu usuwania w trybie edycji
Rys. 1
Blender - menu usuwania w trybie edycji

Komentarze