Blender - narzędzia trybu edycji

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 2488 razy

W trybie edycji (edit mode) dostępne są następujące narzędzia umożliwiające zaznaczanie i modyfikowanie węzłów edytowanego obiektu: