Blender - narzędzia trybu edycji

Stronę tą wyświetlono już: 1004 razy

W trybie edycji (edit mode) dostępne są następujące narzędzia umożliwiające zaznaczanie i modyfikowanie węzłów edytowanego obiektu:

 • Blender 2.83 - narzędzie zaznaczania - tutaj zgrupowane zostały narzędzia do zaznaczania węzłów edytowanego obiektu. Dostępne opcje to:
  • Tweek;
  • Select box - zaznaczenie prostokątne;
  • Select circle - zaznaczenie okrągłym pędzlem;
  • Lasso - zaznaczenie za pomocą lassa
 • Blender 2.83 - narzędzie kursora - umożliwia przemieszczania kursora 3W względem którego przeprowadzane są transformacje obiektu;
 • Blender 2.83 - narzędzie przemieszczania - umożliwia przemieszczania zaznaczonych węzłów/punktów obiektu;
 • Blender 2.83 narzędzie obracania - umożliwia obracanie zaznaczonych węzłów/punktów obiektu;
 • Blender 2.83 narzędzia skalowania - udostępnia następujące narzędzia do skalowania zaznaczonych węzłów:
  • Scale - skaluje za pomocą kursora myszki;
  • Scale cage - skaluje za pomocą wyświetlanych punktów kontrolnych.
 • Blender 2.83 narzędzie transformacji - umożliwia obracanie, skalowanie i przemieszczanie zaznaczonych węzłów/punktów obiektu;
 • Blender 2.83 narzędzie adnotacji - umożliwia rysowanie adnotacji:
  • Annotate - rysowanie adnotacji w trybie ołówka;
  • Annotate line - rysowanie adnotacji w trybie linii;
  • Annotate polygon - rysowanie adnotacji w trybie ołówka;
  • Erraser - wymazywanie adnotacji
 • Blender 2.83 narzędzie wymiarowania - umożliwia wstawianie linii wymiarowych (wymiarowanie odległości lub kątów);
 • Blender 2.83 narzędzie wyciągania - narzędzia umożliwiające wyciąganie płaszczyzn:
  • Extrude region - wyciąga płaszczyzny;
  • Extrude along normals - wyciąga wzdłuż normalnych;
  • Extrude individual - wyciąga indywidualnie;
  • Extrude to cursor - wyciąga do kursora 3W
 • Blender 2.83 narzędzie dodawania powierzchni - umożliwia wstawianie nowych powierzchni na zaznaczonych płaszczyznach;
 • Blender 2.83 narzędzie tworzenia faski - umożliwia dodanie faski zaznaczonej płaszczyzny;
 • Blender 2.83 cięcie przekroju bryły - narzędzia umożliwiające dodanie przecięcia bryły płaszczyzną:
  • Loop cut - cięcie pętlą;
  • Offset edge loop cut - cięcie pętlą z odsunięciem
 • Blender 2.83 narzędzia tnące - zbiór narzędzi umożliwiających cięcie płaszczyzn:
  • Knife - cięcie nożem;
  • Bisect - cięcie płaszczyzną tnącą
 • Blender 2.83 narzędzie tworzenia powierzchni poprzez wyciąganie krawędzi - umożliwia tworzenie powierzchni poprzez wyciąganie krawędzi;
 • Blender 2.83 narzędzia wyciągania wokół osi, której punkt zaczepienia definiuje kursor 3W - narzędzia wyciągania wokół osi, której punkt zaczepienia definiuje kursor 3W:
  • Spin - wyciąganie z obracaniem;
  • Spin duplicate - tworzenie obróconych względem wybranej osi duplikatów
 • Blender 2.83 narzędzia do wygładzania lub losowego modyfikowania węzłów - narzędzia do wygładzania lub losowego modyfikowania węzłów:
  • Smooth - wygładzanie;
  • Randomize - losowanie
 • Blender 2.83 narzędzia ślizgania węzłów po krawędziach pierwotnego kształtu bryły - narzędzia ślizgania węzłów po krawędziach pierwotnego kształtu bryły:
  • Edge slidge - ślizganie krawędzi;
  • Randomize - ślizganie węzłów
 • Blender 2.83 narzędzia pchania i ciągnięcia płaszczyzn - narzędzia pchania i ciągnięcia płaszczyzn:
  • Shrink/fatten;
  • Push/Pull - pchnij/ciągnij
 • Blender 2.83 narzędzia pochylania płaszczyzn - narzędzia pochylania płaszczyzn:
  • Shear - pochylanie;
  • To sphere - wyciąga krawędzie w kierunku sferycznego kształtu
 • Blender 2.83 narzędzia wyrywania płaszczyzny z kształtu - narzędzia wyrywania płaszczyzny z kształtu:
  • Rip region - wyrywanie regionu;
  • Rip edge - wyrywanie krawędzi

Komentarze