Blender - metody zaznaczania węzłów

Stronę tą wyświetlono już: 780 razy

Blender udostępnia wiele trybów zaznaczania węzłów modyfikowanego obiektu w trybie edycji (edit mode). Obok rozwijanej listy wyboru trybów znajdują się trzy przyciski przełączające tryb zaznaczania. Dostępny jest tutaj tryb zaznaczania węzłów, krawędzi oraz powierzchni.

Blender 2.83 przyciski zmiany trybu zazbaczania
Rys. 1
Blender 2.83 przyciski zmiany trybu zazbaczania:
  • Przycisk trybu zaznaczania węzłów obiektu - przycisk trybu zaznaczania węzłów obiektu;
  • Przycisk trybu zaznaczania krawędzi - przycisk trybu zaznaczania krawędzi obiektu;
  • Przycisk trybu zaznaczania powierzchni obiektu - przycisk trybu zaznaczania powierzchni obiektu;

Przy zaznaczaniu często też wykorzystywane są następujące skróty klawiaturowe:

  • Alt + lewy przycisk myszy - po kliknięciu na krawędzie zaznacza wszystkie węzły pojedynczego przekroju kształtu otrzymanego przez jego wyciągnięcie;
  • Shift - przy zaznaczaniu dodaje węzły do zaznaczenia lub usuwa je, jeżeli były wcześniej zaznaczone;
  • Ctrl + lewy przycisk myszy - po zaznaczeniu pierwszego węzła a następnie kliknięciu na innym wraz z Ctrl-em zaznacza wszystkie węzły pomiędzy nimi.

Komentarze