Blender - warstwy, kolekcje i włączanie/wyłączanie widoczności

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 3768 razy

W Blenderze 2.93 w nieco inny sposób zrealizowano obsługę rysowania na warstwach. Istnieje też możliwość tworzenia oddzielnych scen czy kolekcji obiektów, które z kolei mogą mieć wyłączaną widoczność co niekiedy (zwłaszcza przy tworzeniu złożonych modeli) ułatwia rysowanie.

Sceny

Każda scena w Blenderze zawiera nowy zestaw warstw, kolekcji i obiektów. Dodając nową scenę tworzy się nową pustą przestrzeń, którą można wypełnić nowymi modelami. Pasek zarządzania scenami znajduje się w Blenderze 2.83 w prawym górnym rogu okna programu.

Blender 2.83 pasek zarządzania scenami
Rys. 1
Blender 2.83 pasek zarządzania scenami

Warstwy

Warstwy w Blenderze 2.83 umożliwiają sterowanie widocznością kolekcji oraz obiektów dodanych do sceny. Pasek zarządzania warstwami znajduje się obok paska zarządzania scenami.

Blender 2.83 pasek zarządzania warstwami
Rys. 2
Blender 2.83 pasek zarządzania warstwami

Lista kolekcji i obiektów oraz włączanie i wyłączanie ich widoczności na wybranej warstwie

Pod paskami zarządzania scenami i warstwami znajduje się sekcja umożliwiająca dodawanie kolekcji oraz zarządzanie obiektami znajdującymi się na scenie.

Blender 2.83 zarządzanie kolekcjami i scenami
Rys. 3
Blender 2.83 zarządzanie kolekcjami i scenami

Jak widać dostępne jest tutaj drzewko obiektów i kolekcji. Obiekty mogą być zgrupowane w kolekcjach wtedy to wyłączając widoczność kolekcji wyłącza się również widoczność obiektów w takiej kolekcji znajdujących się.

Dodanie kolekcji umożliwia kliknięcie ostatniego przycisku widocznego na rysunku 1. Widoczności czy to obiektów, czy kolekcji jest zapamiętywana na danej warstwie.