Blender - okno właściwości

Stronę tą wyświetlono już: 659 razy

Okno Właściwości jest jednym z częściej używanych okien, w którym upchnięto sporo ustawień nie tylko dotyczących samych obiektów ale i np. wyboru silnika renderyzującego wybraną scenę. Z tego też względu postaram się pokrótce opisać dostępne sekcje tego okna.

Blender 2.83 okno właściwości
Rys. 1
Blender 2.83 okno właściwości
 • Active Tool and Workslace Settings - ustawienia aktywnego narzędzia i obszaru roboczego;
 • Render properties - ustawienia związane z renderyzacją;
 • Output properties - ustawienia związane z zapisem wyrenderowanego pliku;
 • View layer properties - ustawienia związane z zapisem ustawieniami warstwy widoku;
 • View layer properties - ustawienia związane z ustawieniami warstwy widoku;
 • Scene properties - ustawienia związane z ustawieniami sceny widoku;
 • Wortld properties - ustawienia związane z ustawieniami świata widoku;
 • Object properties - ustawienia związane z ustawieniami obiektu;
 • Modifier properties - ustawienia związane z modyfikatorami obiektu;
 • Particle properties - ustawienia związane z efektami związanymi z emisją cząsteczek czy generowaniem włosów;
 • Physics properties - ustawienia związane z fizyką modelowanego świata;
 • Object constrain properties - ustawienia związane z wiązaniem właściwości obiektów;
 • Object data properties - ustawienia związane z właściwości obiektów;
 • Material properties - ustawienia związane z materiałami;
 • TExture properties - ustawienia związane z teksturami

Komentarze