Blender - rysowanie brył obrotowych za pomocą modyfikatora Screw

Stronę tą wyświetlono już: 712 razy

Modyfikator Screw jest kolejną opcją umożliwiającą tworzenie brył obrotowych i nie tylko. Tak bowiem się składa, że za pomocą tegoż modyfikatora można tworzyć sprężyny. Do tego calu posłużę się narysowanym wcześniej kształtem figury płaskiej, której sposób powstania omówiłem na stronie Oprogramowanie → Blender 2.83 → Blender - technika rysowania pojedynczym punktem. Oto opis kroków postępowania:

  • zaznacz w trybie obiektu obiekt, który chcesz przekształcić w bryłę obrotową;
  • w oknie właściwości należy zaznaczyć opcję Modifier properties Modifier properties;
  • dodać modyfikator poprzez kliknięcie Add Modifier a następnie Screw. Na poniższym rysunku pokazane zostały dostępne opcje tego modyfikatora.

    Blender 2.83 - opcje modyfikatora Screw
    Rys. 1
    Blender 2.83 - opcje modyfikatora Screw

Końcowy efekt działania modyfikatora można zobaczyć na poniższym rysunku.

Blender 2.83 tworzenie bryły obrotowej modyfikatorem Screw
Rys. 2
Blender 2.83 tworzenie bryły obrotowej modyfikatorem Screw

Komentarze