Blender - rysowanie brył obrotowych poprzez wyciąganie i skalowanie profilu kołowego

Stronę tą wyświetlono już: 855 razy

Ostatnią znaną mi metodą tworzenia brył obrotowych jest po prostu wyciąganie i skalowanie profili o kształcie koła. Oto kroki postępowania:

  • wciśnij skrót Shift + A i wybierz z menu Mesh → Circle;
  • zaznacz okrąg i przejdź do Edit mode (trybu edycji);
  • wciśnij A aby zaznaczyć wszystkie punkty;
  • wciśnij E i wyciągnij wzdłuż osi prostopadłej do płaszczyzny obiektu poprzez wciśnięcie klawisza nazwy tejże osi;
  • po utworzeniu wyciągnięcia przeskaluj obrys wciskając klawisz S;
  • powtarzaj te kroki do momentu osiągnięcia żądanego efektu.
Blender 2.83 efekt utworzenia bryły obrotowej za pomocą wyciągania i skalowania
Rys. 1
Blender 2.83 efekt utworzenia bryły obrotowej za pomocą wyciągania i skalowania

Komentarze