Blender - rysowanie brył obrotowych poprzez wyciąganie i skalowanie profilu kołowego

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 1613 razy

Ostatnią znaną mi metodą tworzenia brył obrotowych jest po prostu wyciąganie i skalowanie profili o kształcie koła. Oto kroki postępowania:

Blender 2.83 efekt utworzenia bryły obrotowej za pomocą wyciągania i skalowania
Rys. 1
Blender 2.83 efekt utworzenia bryły obrotowej za pomocą wyciągania i skalowania