Blender - rysowanie wzdłuż ścieżek

Stronę tą wyświetlono już: 1276 razy

Blender umożliwia tworzenie obiektów ścieżek, wzdłuż których można utworzyć obiekt o przekroju kołowym lub dowolnym innym. Jest to przydatne, gdy rysowane są obiekty profilowe, czyli takie, których przekrój poprzeczny jest taki sam. Standardowo w Blenderze można znaleźć opcję, która tworzy najczęściej wykorzystywany kształt przekroju czyli przekrój kołowy.

Stworzenie takiego obiektu profilowego wymaga przeprowadzenia następujących kroków:

 • wciśnij Shift + A i z menu wybierz Curve → Path aby dodać ścieżkę;
 • zaznacz obiekt i wciśnij Tab aby przejść do Edit mode (trybu edycji);
 • zmodyfikuj położenia punktów kontrolnych ścieżki, jeżeli chcesz dodać punt wystarczy zaznaczyć punkt i go wyciągnąć wciskając E;
 • w oknie Properties (właściwości) zaznacz opcję Object data properties
  Okno właściwości - sekcja Object data properties
  Rys. 1
  Okno properties (właściwości) - sekcja Object data properties
 • rozwiń zakładkę geometry;
 • rozwiń zakładkę Bevel;
 • zmień opcję Depth na wartość np. 0.1 m;
 • w ten sposób powinien powstać obiekt o przekroju kołowym jak na poniższym rysunku;
Wyciągnięcie przekroju kołowego wzdłuż ścieżki
Rys. 2
Wyciągnięcie przekroju kołowego wzdłuż ścieżki

Jeżeli chcesz wzdłuż ścieżki wyciągnąć inny obiekt konieczne jest narysowanie go, a następnie zamienienie na ścieżkę z poziomu Object mode (trybu obiektu) poprzez kliknięcie w menu Object → Convert to → Curve from Mesh/Text. Następnie w oknie Properties (właściwości) w sekcji Bevel w właściwości Taped Object wybrać nazwę ścieżki, która ma być wyciągnięta.

Blender 2.83 wyciąganie wzdłuż ścieżki obiektu dowolnego
Rys. 3
Blender 2.83 wyciąganie wzdłuż ścieżki obiektu dowolnego

Komentarze