Blender - rysowanie wzdłuż ścieżek

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 2830 razy

Blender umożliwia tworzenie obiektów ścieżek, wzdłuż których można utworzyć obiekt o przekroju kołowym lub dowolnym innym. Jest to przydatne, gdy rysowane są obiekty profilowe, czyli takie, których przekrój poprzeczny jest taki sam. Standardowo w Blenderze można znaleźć opcję, która tworzy najczęściej wykorzystywany kształt przekroju czyli przekrój kołowy.

Stworzenie takiego obiektu profilowego wymaga przeprowadzenia następujących kroków:

Wyciągnięcie przekroju kołowego wzdłuż ścieżki
Rys. 2
Wyciągnięcie przekroju kołowego wzdłuż ścieżki

Jeżeli chcesz wzdłuż ścieżki wyciągnąć inny obiekt konieczne jest narysowanie go, a następnie zamienienie na ścieżkę z poziomu Object mode (trybu obiektu) poprzez kliknięcie w menu Object → Convert to → Curve from Mesh/Text. Następnie w oknie Properties (właściwości) w sekcji Bevel w właściwości Taped Object wybrać nazwę ścieżki, która ma być wyciągnięta.

Blender 2.83 wyciąganie wzdłuż ścieżki obiektu dowolnego
Rys. 3
Blender 2.83 wyciąganie wzdłuż ścieżki obiektu dowolnego