Blender import plików SVG

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 1746 razy

Blender umożliwia importowanie plików SVG, które można tworzyć w niekomercyjnym programie Inkscape. Na temat Inkscape-a rozpisywałem się w dziale Oprogramowanie → Inkscape. Jednakże wracając do tematu Blendera import plików SVG jest świetnym pomysłem na wczytywanie bardziej złożonych kształtów, które mimo wszystko w Inkscapi-e jest dużo łatwiej narysować.

Przy imporcie obiekty z wypełnieniem importują również ustawienia materiału przypisanego do nich. Obrysy natomiast składać się będą jedynie z krawędzi. Zaimportowane obiekty są konwertowane do krzywych Beziera co oznacza, że aby wyciągnąć taki obiekt konieczne jest jego zamiana na obiekt siatki mesh poprzez kliknięcie menu Object → Convert to → Mesh from Curve/Meta/Surf/Text w trybie obiektu Object mode.

W celu zaimportowania pliku SVG należy kliknąć menu File → Import → Scalable Vector Graphics (*.SVG).

Blender 2.83 efekt importu pliku SVG
Rys. 1
Blender 2.83 efekt importu pliku SVG