Electron - zapisywanie i odczytywanie ustawień programu z pliku

Stronę tą wyświetlono już: 248 razy

Electron umożliwia wykonywanie operacji, których żadna przeglądana przeglądarka nie umożliwia. Okazuje się bowiem, że bez pytania o zgodę użytkownika można bez problemu na dysku twardym zapisać coś do pliku lub odczytać coś z pliku. Nie jest to jednak jedyna czynność jaką może wykonać program desktopowy.

W moim przypadku zdecydowałem się na stworzenie klasy, która będzie odczytywała i zapisywała dane o rozmiarze okna podczas zmiany jego rozmiaru. Oto ta klasa, która umieściłem w pliku initialize.js:

Listing 1
 1. const fs = require("fs");
 2. class InitialData {
 3. windowHeight = 600;
 4. windowWidth = 800;
 5. }
 6. class InitializeApp {
 7. initialData = new InitialData();
 8. path = "../initialize.json";
 9. constructor() {
 10. if (fs.existsSync(this.path)) {
 11. try {
 12. this.initialData = JSON.parse(fs.readFileSync(this.path));
 13. console.log(this.initialData);
 14. } catch {
 15. }
 16. }
 17. }
 18. save() {
 19. fs.writeFileSync(this.path, JSON.stringify(this.initialData));
 20. console.log(this.initialData);
 21. }
 22. }
 23. module.exports.InitializeApp = InitializeApp;
 24. module.exports.InitialData = InitialData;

Teraz w pliku index.js tworzę globalny obiekt:

Listing 2
 1. let initializeApp = new InitializeApp();

by po chwili lub co najwyżej dwóch wczytać te dane z pliku (jeżeli tylko takowy istnieje). W funkcji createWindow ustawiam wymiary okna na podstawie wczytanych danych oraz podpinam się pod zdarzenie resize by przechwycić zmianę rozmiarów okna:

Listing 3
 1. function createWindow() {
 2. win = new BrowserWindow({
 3. width: initializeApp.initialData.windowWidth,
 4. height: initializeApp.initialData.windowHeight,
 5. webPreferences: {
 6. nodeIntegration: true,
 7. },
 8. });
 9. /**
 10. * Tutaj wskazywany jest plik widoku okna
 11. */
 12. win.loadFile("index.html");
 13. Messages.initMessages(win);
 14. win.on("resize", (event) => {
 15. let size = win.getSize()
 16. initializeApp.initialData.windowWidth = size[0];
 17. initializeApp.initialData.windowHeight = size[1];
 18. })

Pozostało już tylko zapisać ustawienia do pliku co też i czynię w callbacku podpiętym pod zdarzenie window-all-closed:

Listing 4
 1. app.on("window-all-closed", () => {
 2. initializeApp.save();
 3. if (process.platform !== "darwin") {
 4. app.quit();
 5. }
 6. });

Teraz po otworzeniu aplikacji, zmianie rozmiarów jej okna oraz zamknięciu i ponownym uruchomieniu okno programu powinno zachować swoje rozmiary.

Strony powiązane
strony powiązane
 1. github.com/Obliczeniowo/Electron-basic-project - gałąź repozytorium zawierająca kod umożliwiający automatyczny zapis i odczyt ustawień programu

Komentarze