Okrąg opisany na trójkącie

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 5600 razy

Środek okręgu opisanego na trójkącie dowolnym wyznaczyć można kreśląc proste prostopadłe do boków trójkąta w połowie ich długości jak na rysunku 1. Proste przechodzące przez punkty D, F oraz G, F przecinają się w punkcie położenia środka okręgu, natomiast promień tego okręgu stanową odległości dzielące punkt O od punktów A, B i C.

Okrąg opisany na trójkącie.
Rys. 1
Okrąg opisany na trójkącie.