Electron - otwieranie nowych okien z poziomu widoku

Stronę tą wyświetlono już: 238 razy

Electron jako aplikacja dekstopowa może zarządzać wieloma oknami. Jedno takie okno zostało już prze mnie stworzone przy tworzeniu podstawowego projektu. Teraz nadszedł czas aby otworzyć okno z poziomu widoku. Zanim jednak to nastąpi konieczne jest przy tworzeniu okna głównego programu dodać opcję:

Listing 1
 1. enableRemoteModule: true

W następującym fragmencie kodu zapisanego (w moim przypadku) w pliku main.js:

Listing 2
 1. function createWindow() {
 2. win = new BrowserWindow({
 3. width: initializeApp.initialData.windowWidth,
 4. height: initializeApp.initialData.windowHeight,
 5. webPreferences: {
 6. nodeIntegration: true,
 7. enableRemoteModule: true
 8. },
 9. });

Bez tej opcji nie możliwy byłby dostęp do niektórych elementów Electrona.

W celu otworzenia nowego okna w pliku index.html widoku okna głównego dodam dwa przyciski, pod które podepnę się i otworzę na ich kliknięcie nowe okna programu. Zanim jednak to nastąpi, oto kod z wcześniej wymienionego pliku:

Listing 3
 1. <!DOCTYPE html>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <meta charset="UTF-8" />
 5. <title>Hello World!</title>
 6. <meta
 7. http-equiv="Content-Security-Policy"
 8. content="script-src 'self' 'unsafe-inline';"
 9. />
 10. <script src="./viewscripts/index-view.js"></script>
 11. <style>
 12. .command-container {
 13. display: flex;
 14. }
 15. .command-container input {
 16. width: calc(100vw - 30px);
 17. }
 18. </style>
 19. </head>
 20. <body style="background: white">
 21. <h1>Hello World!</h1>
 22. <p>
 23. We are using node
 24. <script>
 25. document.write(process.versions.node);
 26. </script>
 27. , Chrome
 28. <script>
 29. document.write(process.versions.chrome);
 30. </script>
 31. , and Electron
 32. <script>
 33. document.write(process.versions.electron);
 34. </script>
 35. .
 36. </p>
 37. <div class="command-container">
 38. <input type="text" /><button id="ok">Ok</button>
 39. </div>
 40. <button id="show-brand-new-widnow">Obliczeniowo.com.pl</button>
 41. <button id="new-window">Nowe okno</button>
 42. </body>
 43. </html>

Jak widać dodałem dwa przyciski, które nie tylko otworzą okna oddzielne, ale jedno z nich otworzy widok z pliku, drugie widok z stroną obliczeniowo.com.pl. Oto kod z pliku index-view.js:

Listing 4
 1. /**
 2. * import ipcRenderer-a umożliwiającego wysyłanie informacji
 3. */
 4. const ipcRenderer = require("electron").ipcRenderer;
 5. const electron = require("electron");
 6. window.addEventListener("load", () => {
 7. const okButton = document.querySelector("#ok");
 8. const msgInput = document.querySelector("input[type='text']");
 9. const obliczeniowoButton = document.querySelector("#show-brand-new-widnow");
 10. const newWindow = document.querySelector("#new-window");
 11. okButton.addEventListener("click", () => {
 12. const message = msgInput.value;
 13. /**
 14. * Wysyłanie informacji
 15. */
 16. ipcRenderer.send("electron-log-message", `Message: ${message}`);
 17. });
 18. msgInput.addEventListener("keydown", (event) => {
 19. if (event.code === "Enter") {
 20. const message = msgInput.value;
 21. /**
 22. * Wysyłanie informacji
 23. */
 24. ipcRenderer.send("electron-log-message", `Message: ${message}`);
 25. msgInput.value = "";
 26. }
 27. });
 28. obliczeniowoButton.addEventListener("click", () => {
 29. /**
 30. * Otwieranie okna i załadowanie strony obliczeniowo.com.pl
 31. */
 32. window.open("https://obliczeniowo.com.pl", "_blank", "nodeIntegration=no");
 33. });
 34. newWindow.addEventListener("click", () => {
 35. const BrowserWindow = electron.remote.BrowserWindow;
 36. /**
 37. * Tworzenie nowego okna z widoku
 38. */
 39. const win = new BrowserWindow({
 40. parent: electron.remote.getCurrentWindow(),
 41. width: 800,
 42. height: 700,
 43. modal: true,
 44. webPreferences: {
 45. nodeIntegration: false
 46. }
 47. })
 48. win.loadFile('./new-view.html');
 49. });
 50. });

Oraz kod widoku nowego okna:

Listing 5
 1. <!DOCTYPE html>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <meta charset="UTF-8" />
 5. <title>New Window World</title>
 6. <meta
 7. http-equiv="Content-Security-Policy"
 8. content="script-src 'self' 'unsafe-inline';"
 9. />
 10. <script src="./viewscripts/index-view.js"></script>
 11. <style>
 12. .command-container {
 13. display: flex;
 14. }
 15. .command-container input {
 16. width: calc(100vw - 30px);
 17. }
 18. </style>
 19. </head>
 20. <body style="background: white">
 21. <h2>A brand, brand new window!</h2>
 22. </body>
 23. </html>
Strony powiązane
strony powiązane
 1. github.com/Obliczeniowo/Electron-basic-project - gałąź repozytorium zawierająca kod umożliwiający otwieranie nowych okien

Komentarze