Electron - tworzenie własnego prostego routingu i zmiana widoku w ramach jednego okna

Stronę tą wyświetlono już: 272 razy

Czas zrobić sobie prosty routing by z najdzikszą rozkoszą przełączać widok aplikacji w ramach jednego okna! Coby dłużej nie marnować czasu oto kod klasy, którą w tym jakże niecnym celu wykorzystuję do zrealizowania zadania routingu:

Listing 1
 1. const electron = require("electron");
 2. class RouteItem {
 3. path = "";
 4. viewClass;
 5. viewFile = "";
 6. children = new Array();
 7. constructor(
 8. path = "",
 9. viewClass = null,
 10. viewFile = "",
 11. children = new Array()
 12. ) {
 13. this.path = path;
 14. this.viewClass = viewClass;
 15. this.viewFile = viewFile;
 16. this.children = children;
 17. }
 18. changePath(path = new Array()) {
 19. let pathCopy = [...path];
 20. if (path.length) {
 21. const pathItem = pathCopy.shift();
 22. if (pathItem === this.path) {
 23. if (pathCopy.length) {
 24. if (this.children.length) {
 25. for (let i = 0; i < this.children.length; i++) {
 26. const returned = this.children[i].changePath(pathCopy);
 27. if (returned) {
 28. return returned;
 29. }
 30. }
 31. return false;
 32. }
 33. return false;
 34. }
 35. return this;
 36. }
 37. return false;
 38. }
 39. }
 40. }
 41. class Routing {
 42. routes = new Array();
 43. wnd;
 44. constructor(wnd, routes = new Array()) {
 45. this.routes = routes;
 46. this.wnd = wnd;
 47. }
 48. changeRoute(path = "") {
 49. const tablePath = path.split("/");
 50. for (let i = 0; i < this.routes.length; i++) {
 51. const returned = this.routes[i].changePath(tablePath);
 52. if (returned) {
 53. this.wnd.loadFile(returned.viewFile);
 54. return returned;
 55. }
 56. }
 57. return null;
 58. }
 59. }
 60. module.exports.RouteItem = RouteItem
 61. module.exports.Routing = Routing

Klasa RouteItem opisuje obiekt ścieżki routingu. Z kolei klasa Routing przeznaczona jest do obsługi przełączania widoku. Samo utworzenie ścieżek routingu w pliku index.js wygląda następująco:

Listing 2
 1. winRouting = new Routing(win , [
 2. new RouteItem('home', null, './index.html', [
 3. new RouteItem('subRouting', null, './sub-routing-view.html')
 4. ]),
 5. new RouteItem('trussCalculator', null, './truss-calculator.html', [])
 6. ])

Powyższy kod umieszczony został w funkcji tworzącej okno programu. Warto nadmienić, że konieczna będzie obsługa komunikatu przychodzącego na żądanie zmiany ścieżki:

Listing 3
 1. ipcMain.on(
 2. 'change-win-route',
 3. (e, routePath) => {
 4. console.log(routePath);
 5. winRouting.changeRoute(routePath)
 6. }
 7. )

w pliku index.js należy zaimportować obiekt ipcMain w następujący sposób:

Listing 4
 1. const { app, BrowserWindow, Menu, ipcMain } = require("electron");

Teraz w pliku index.html trzeba dodać parę przycisków:

Listing 5
 1. <button id="truss-calculator">Truss calculator</button>
 2. <button id="sub-routing">Podstrona</button>

A następnie w pliku index-view.js:

Listing 6
 1. const trussCalculator = document.querySelector("#truss-calculator");
 2. const subuRouting = document.querySelector("#sub-routing");
 3. trussCalculator.addEventListener(
 4. "click",
 5. () => {
 6. if (newViewWindow) {
 7. newViewWindow.close()
 8. newViewWindow = null;
 9. }
 10. ipcRenderer.send('change-win-route', 'trussCalculator');
 11. }
 12. )
 13. subuRouting.addEventListener(
 14. "click",
 15. () => {
 16. if (newViewWindow) {
 17. newViewWindow.close()
 18. newViewWindow = null;
 19. }
 20. ipcRenderer.send('change-win-route', 'home/subRouting');
 21. }
 22. )

Stworzyłem do celów pokazowych dwa dodatkowe widoki, jeden w pliku truss-calculator.html:

Listing 7
 1. <!DOCTYPE html>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <meta charset="UTF-8" />
 5. <title>Truss calculator</title>
 6. <meta
 7. http-equiv="Content-Security-Policy"
 8. content="script-src 'self' 'unsafe-inline';"
 9. />
 10. <script src="./viewscripts/truss-calculator-view.js"></script>
 11. <style>
 12. </style>
 13. </head>
 14. <body style="background: white">
 15. <div>
 16. <h2>Welcome to Pyrry</h2>
 17. <button id="home">Home</button>
 18. </div>
 19. <iframe src="https://obliczeniowo.com.pl/Angular_examples/TrussCalculator" width="100%" height="800" ></webview>
 20. </body>
 21. </html>

I drugi w pliku sub-routing-view.html:

Listing 8
 1. <!DOCTYPE html>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <meta charset="UTF-8" />
 5. <title>Truss calculator</title>
 6. <meta
 7. http-equiv="Content-Security-Policy"
 8. content="script-src 'self' 'unsafe-inline';"
 9. />
 10. <script src="./viewscripts/truss-calculator-view.js"></script>
 11. <style>
 12. </style>
 13. </head>
 14. <body style="background: white">
 15. <div>
 16. <h2>Sub routing</h2>
 17. <button id="home">Home</button>
 18. </div>
 19. </body>
 20. </html>

Dodałem też jeden plik z skryptem truss-calculator-view.js:

Listing 9
 1. /**
 2. * import ipcRenderer-a umożliwiającego wysyłanie informacji
 3. */
 4. const ipcRenderer = require("electron").ipcRenderer;
 5. const electron = require("electron");
 6. let newViewWindow = undefined;
 7. window.addEventListener("load", () => {
 8. const btHome = document.querySelector("#home");
 9. btHome.addEventListener(
 10. "click",
 11. () => {
 12. if (newViewWindow) {
 13. newViewWindow.close()
 14. newViewWindow = null;
 15. }
 16. ipcRenderer.send('change-win-route', 'home');
 17. }
 18. )
 19. const webview = document.querySelector('webview')
 20. const indicator = document.querySelector('.indicator')
 21. const loadstart = () => {
 22. indicator.innerText = 'loading...'
 23. }
 24. const loadstop = () => {
 25. indicator.innerText = ''
 26. }
 27. webview.addEventListener('did-start-loading', loadstart)
 28. webview.addEventListener('did-stop-loading', loadstop)
 29. });

Teraz po uruchomieniu programu będzie można przełączać się pomiędzy widokami.

Strony powiązane
strony powiązane
 1. github.com/Obliczeniowo/Electron-basic-project - gałąź repozytorium zawierająca kod umożliwiający przełączanie widoku okna

Komentarze