ZwCad - okno opcji ustawień programu

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 2180 razy

Warto wiedzieć, że klikając w menu Narzędzia→Opcje można wyświetlić okno dialogowe Opcje, gdzie można dostosować nieco interfejs programu. W trybie wstążkowego widoku wystarczy kliknąć przycisk menu w lewym górnym rogu programu i tam będzie pozycja Opcje

ZwCad okno dialogowe Opcje zakładka wyświetlanie
Rys. 1

ZwCad okno dialogowe Opcje zakładka Wyświetlanie

W tej zakładce w sekcji Elementy okna można zmienić:

 • Schemat koloru:
  • Ciemny;
  • Jasny
 • Wyświetlanie pasków przewijania w oknie rysunku;
 • Pokaż menu ekranowe
 • Użyj dużych przycisków dla pasków narzędzi;
 • Automatycznie wczytaj menu;
 • Pokaż karty plików;
 • Przycisk Kolor&dots; wyświetla okno dialogowe umożliwiające zarządzanie kolorami elementów okna;
 • Przycisk Czcionka&dots; wyświetla okno dialogowe umożliwiające zarządzanie czcionkami elementów okna

W kolejnej sekcji Elementy arkusza można ustawić:

 • Wyświetlaj obszar drukowany;
 • Wyświetlaj tło papieru;
 • Wyświetlaj cień papieru;
 • Pokaż okno ustawień dla nowych arkuszy;
 • Twórz rzutnie w nowych arkuszach;

W sekcji Rozmiar kursora można sterować wymiarami kursora (czyli krzyża kursora myszki wyświetlanego w obszarze rysowania).

W sekcji Rozdzielczość wyświetlania można ustawić takie parametry jak:

 • Gładkość łuków i okręgów (domyślna wartość: 1000);
 • Liczbę segmentów w polilinii (domyślna wartość: 1000);
 • Gładkość obiektu renderowanego (domyślna wartość: 0.5);
 • Warstwice na powierzchnię (domyślna wartość to: 4)

W sekcji Wydajność wyświetlania znajdują się takie opcje jak:

 • Przesuń i powiększ z rastrem i OLE;
 • Pokazuj tylko ramkę rastra;
 • Zastosuj pełne wypełnienie;
 • pokaż tylko ramkę granicy tekstu;
 • Pokaż kontury szkieletu;
 • Pokaż tekst jako ramkę kiedy jest nierozpoznawalny;
 • Nie wyświetlaj kreskowania podczas powiększania;

W sekcji Kontrola intensywności wygaszania znajdują się opcje:

 • Wyświetlanie Xref'a (domyślna wartość 50);
 • Wyświetlanie edycji lokalnej (domyślna wartość 50);
ZwCad okno dialogowe Opcje zakładka Otwieranie i zapisywanie
Rys. 2

ZwCad okno dialogowe Opcje zakładka Otwieranie i zapisywanie

W sekcji Zapisywanie plków dostępne są następujące opcje:

 • Domyślny format zapisu (domyślna wartość AutoCAD 2013 Drawing (*.dwg));
 • Zapisz obraz podglądu;
 • Procentowy przyrost zapisu (domyślna wartość 50);

W sekcji Ochrona pliku:

 • Automatyczny zapis;
 • Zapisuj tylko obecnie obsługiwany dokument;
 • Liczba minut pomiędzy zapisem (domyślna wartość 10 minut);
 • Twórz kopię przy każdym zapisie;
 • Używaj pliku historii;
 • Rozszerzenie plików tymczasowych (domyślna wartość zw$);
 • Wyświetlaj informacje o podpisie cyfrowym

W tej sekcji znajduje się również przycisk Podpisy cyfrowe, który umożliwia wyświetlenie okna dialogowego Podpisy cyfrowe umożliwiającego wyświetlanie informacji o dostępnych podpisach cyfrowych.

Kolejna sekcja to Xrefy, w której znajdują się opcje:

 • Wczytaj xrefy na żądanie (domyślna wartość Aktywny z kopią);
 • Zachowaj zmiany warstw xrefów;
 • Pozwól innym użytkownikom na edycję xrefów na aktualnym rysunku

W sekcji Otwieranie plików dostępne opcje to:

 • Liczba ostatnio używanych plików (domyślna wartość 9);
 • Wyświetl pełną ścieżkę do pliku na pasku tytułu;

Odseparowana opcja Wczytaj ZWCAD.lsp z każdym rysunkiem.

W sekcji Grafiki zastępcze dla niestandardowych obiektów.

 • domyślna wartość Wyświetlaj grafikę proxy;
 • Pokaż okno dialogowe informacji proxy
ZwCad okno dialogowe Opcje zakładka Plik
Rys. 3

ZwCad okno dialogowe Opcje zakładka Plik

W tej zakładce można ustawić ścieżki wyszukiwania, nazwy plików i położenia plików.

ZwCad okno dialogowe Opcje zakładka Plik
Rys. 4

ZwCad okno dialogowe Opcje zakładka Szkic

W sekcji Ustawienia znaczników znajdują się opcje:

 • Magnes;
 • Wyświetlanie podpowiedzi przy znacznikach;
 • Wyświetl znacznik;
 • Wyświetl celownik;
 • Grubość (domyślna wartość 2);

W tej sekcji można również kliknąć przycisk Kolor... aby wyświetlić okno dialogowe Wybierz kolor.

Kolejna sekcja to Rozmiar znacznika

Opcje sekcji Operacje lokalizacji względem obiektu:

 • Ignoruj kreskowanie;
 • Ignoruj linie pomocnicze;
 • Zmień wartość Z na bieżącą wysokość;

Sekcja Ustawienia śledzenia:

 • Wyświetl biegunowy wektor śledzenia;
 • Wyświetl pełnoekranowy wektor śledzenia;
 • Wyświetl podpowiedzi przy śledzeniu;

Sekcja Wybór punktu wyrównania zawiera opcje:

 • Automatycznie;
 • Po naciśnięciu SHIFT
 • Ostatnia sekcja to Rozmiar celownika.

ZwCad okno dialogowe Opcje zakładka Wybieranie
Rys. 5

ZwCad okno dialogowe Opcje zakładka Wybieranie

Sekcja Rozmiar kursora wyboru.

Sekcja Efekt wybierania obszarowego:

 • Gdy polecenie jest aktywne;
 • Gdy żadne polecenie nie jest aktywne;

W tej sekcji jest również dostępny przycisk Ustawienia obszaru wyboru..., którego kliknięcie wyświetli okno dialogowe Obszar wyboru.

W sekcji Tryby wyborów znajdują się opcje:

 • Wybór obiektu przed poleceniem;
 • Użyj SHIFT, aby dodać wybór;
 • Przyciśnij i przesuń;
 • Niejawne okno;
 • Grupowanie obiektów;
 • Kreskowanie zespolone;
 • Limit obiektów wyświetlanych w oknie właściwości (domyślna wartość 2500)

Sekcja rozmiar uchwytu.

Sekcja Uchwyty:

 • Kolor nie wybranych uchwytów;
 • Kolor wybranych uchwytów;
 • Kolor uchwytu;
 • Włącz uchwyty;
 • Włącz uchwyty w blokach;
 • Włącz wskazówki uchwytów;
 • Pokaż dynamiczne menu uchwytu;
 • Zezwól Ctrl na cykliczne przełączanie;
 • Włącz przyciąganie do uchwytów;
 • Punkt (domyślna wartość 1);
 • Maksymalna liczba wyświetlanych uchwytów (domyślna wartość 100)
ZwCad okno dialogowe Opcje zakładka Ustawienia użytkownika
Rys. 6

ZwCad okno dialogowe Opcje zakładka Ustawienia użytkownika

W sekcji Standardowe zachowanie Windows dostępne są następujące opcje:

 • Edycja podwójnego kliknięcia;
 • Menu skrótów w obszarze rysunku;

Dodatkowe opcje tej sekcji dostępne są po kliknięciu przycisku Dostosowanie prawego przycisku myszki....

Kolejna sekcja Skala dla "przeciągnij i upuść":

 • Gdy jednostki nie są zdefiniowane, użyj:
  • Jednostki źródłowe (domyślna wartość Niezdefiniowany(ne));
  • Jednostki domyślne (domyślna wartość Niezdefiniowany(ne));

W sekcji Pole:

 • Wyświetl tło pola;

Dodatkowe opcje są dostępne po kliknięciu przycisku Ustaw pole aktualizacji.

Sekcja Opcje VBA Makro:

 • Odblokuj zavezpieczenie przed makro wirusami;

Sekcja Priorytet dla wprowadzanych współrzędnych:

 • Stałe tryby lokalizacji;
 • Klaiwatura;
 • Klawiatura bez skryptów;

W sekcji Kolejność sortowania obiektów:

 • Wybór obiektu;
 • Uchwyt obiektu;
 • Rgeneracja;
 • Drukowanie;

Sekcja Wymiarowanie zespolone:

 • Stwórz nowe wymiarowanie zespolone;

Po kliknięciu przycisku Ustawienia szerokości linii... wyświetli się okno dialogowe umożliwiające wprowadzenie dodatkowych ustawień związanych z liniami.

Po kliknięciu przycisku Ukryj ustawienia właściwości... wyświetli się okno dialogowe umożliwiające wprowadzenie dodatkowych ustawień związanych z właściowściami.

ZwCad okno dialogowe Opcje zakładka wyświetlanie
Rys. 7

ZwCad okno dialogowe Opcje zakładka Profile

W tej zakładce można utworzyć własne rzutnie, usuwać i edytować (oraz wiele innych).

ZwCad okno dialogowe Opcje zakładka Drukuj
Rys. 8

ZwCad okno dialogowe Opcje zakładka Drukuj

Sekcja Domyślne ustawienia dla nowych rysunków:

 • Domyślne użadzenie druku (domyślne ustawienie ZWCAD Virtual Eps Plotter 1.0);
 • Użyj ostatnich prawidłowych ustawień (domyślne ustawienie Dodaj lub konfiguruj ploter...);

Sekcja Domyślny styl drukowania dla nowych rysunków (ustawienie domyślne: brak)

W tej sekcji znajduje się również przycisk Dodaj lub edytuj tabelę stylu wydruku....

Dostępna jest również opcja Ukryj drukarki systemowe. Dostępny jest również przycisk Ustawienia znaku wydruku... wyświetlający okno z opcjami znaku wydruku.

Propozycje książek