ZwCad - opcje rysowania

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 2272 razy

Pod okienkiem linii poleceń ZwCad-a znajduje się pasek umożliwiający włączanie i wyłączanie ważnych opcji rysunkowych programu.

ZwCad pasek przełączników trybów rysowania
Rys. 1

ZwCad pasek przełączników trybów rysowania. Idąc po kolei od lewej strony przyciski służą do

 • Przycisk trybu skoku Tryb skoku F9 - włączy wyłącza przyciąganie kursora do siatki;
 • Przycisk wyświetlania siatkiWyświetlania siatki F7 - włącza/wyłącza wyświetlanie siatki;
 • ZwCad tryb orto Tryb orto F8 - włącza/wyłącza rysowanie linii tylko w poziomie lub pionie;
 • Przycisk trybu śledzenia biegunowego Śledzenie biegunowe F10 - włącza/wyłącza śledzenie biegunowe (czyli wykrywa bliskość kursora do zadanego kąta i przyciąga kursor do niego;
 • Przycisk trybu lokalizacji względem obiektu Lokalizacja względem obiektu F3 - włącza/wyłącza wykrywanie zależności względem obiektu;
 • Przycisk trybu śledzenia lokalizacjiŚledzenie lokalizacji F9 - włącza/wyłącza śledzenie lokalizacji podczas rysowania;
 • Przycisk trybu LUW dynamicznyLUW dynamiczny - włącza/wyłącza ustawianie automatyczne LUW podczas rysowania;
 • Przycisk trybu wprowadzania dynamicznego Wprowadzanie dynamiczne F12 - włącza/wyłącza wprowadzanie dynamiczne możliwe z poziomu obszaru rysunkowego nie zaś linii poleceń;
 • Przycisk trybu szerokości linii Szerokość linii - włącza/wyłącza wyświetlanie szerokości linii;
 • Przycisk pokaż/ukryj przezroczystość Pokaż/ukryj przezroczystość;
 • Wybór selektywny Wybór selektywny - włącza/wyłącza wyświetlanie okienka Wybrany zbiór gdy po kliknięciu pod kursorem myszy znajduje się więcej niż jeden obiekt. W oknie wyświetlana jest lista, które pozwalają wybrać obiekt do zaznaczenia;
 • Przycisk obszaru modelu lub papieruObszar modelu lub papieru - umożliwia w zakładkach arkuszy przełączanie się z trybu edycji modelu do trybu papieru i na odwrót

Klikając prawym przyciskiem myszy na wyżej pokazany pasku przycisków przełączających tryby widoku rysowania oczom twym ukazać powinno się menu gdzie interesującą opcją jest pozycja Ustawienia..., która wyświetla okno dialogowe Ustawienia rysunkowe.

ZwCad - okno dialogowe Ustawienia rysunkowe - zakładka Skok i siatka
Rys. 2

ZwCad - okno dialogowe Ustawienia rysunkowe - zakładka Skok i siatka

 • Skok F9 - tryb skoku (przyciągania do siatki);
  • Odsętp X (domyślna wartość 10)
  • Odsętp Y (domyślna wartość 10)
  • Równe odstępy X i Y
  • Współrzędne biegunowe; odległości biegunowe (domyślnie 0)
  • TypSkoku:
   • Skok do siatki:
    • Skok prostokątny;
    • Skok izometryczny;
   • Skok biegunowy
 • Siatka F7:
  • Siatka:
   • Odstęp X (domyślnie 10);
   • Odstęp Y (domyślnie 10);
   • Główne linie co (domyślnie 5);
  • Zachowanie siatki:
   • Siatka adaptacyjna;
    • Zezwalaj na podział siatki;
   • Wyświetl siatkę poza granicami;
   • Podążaj za dynamicznym LUW;
ZwCad - okno dialogowe Ustawienia rysunkowe - zakładka Lokalizacja względem obiektu
Rys. 3

ZwCad - okno dialogowe Ustawienia rysunkowe - zakładka Lokalizacja względem obiektu

 • Lokalizacja względem śledzenia F3;

  Rodzaje punktów do lokalizacji:

  • Koniec;
  • Środek;
  • Centrum;
  • Punkt;
  • Kwadrant;
  • Przedłużenie;
  • Równoległy;
  • Punkt wstawienia;
  • Prostopadły;
  • Styczny;
  • Najbliższy;
  • przecięcie;
   • rzeczywiste przecięcie;
   • Pozorne przecięcie;
 • Śledzenie lokalizacji względem obiektu F11;
ZwCad - okno dialogowe Ustawienia rysunkowe - zakładka Ustawienia 3D
Rys. 4

ZwCad - okno dialogowe Ustawienia rysunkowe - zakładka Ustawienia 3D

 • Pokaż widok planarny podczas zmiany LUW;
  • Nowe obiekty;
   • Grubość 3D (domyślnie 0);
   • Poziom 3D (domyślnie 0);
  • Cieniowanie krawędzi;
  • Cieniuj powierzchnie, bez krawędzi;
  • Cieniuj powierzchnie, krawędzie w kolorze tła;
  • Bez cieniowania ścian, krawędzie w kolorze obiektu;
  • Powierzchnie w kolorze obiektu, krawędzie w kolorze tła;
 • Pokaż oś Z na krzyży nitkowym;
  • Rodzaj powierzchni;
   • Kwadratowa powierzchnia z B-splajnów;
   • Sześcienna powierzchnia z B-splajnów;
   • Powierzchnia beziera;
  • ustawienia powierzchni;
   • Gęstość siatki w kierunku M domyślna wartość 6;
   • Gęstość siatki w kierunku N: domyślna wartość 6;
   • Gęstość powierzchni w kierunku M: domyślna wartość 6;
   • Gęstość powierzchni w kierunku N: domyślna wartość 6;
ZwCad - okno dialogowe Ustawienia rysunkowe - zakładka Śledzenie biegunowe
Rys. 5

ZwCad - okno dialogowe Ustawienia rysunkowe - zakładka Śledzenie biegunowe

 • Śledzenie biegunowe F10;
  • Ustawienia::
   • Przyrost kąta domyślna wartość 45;
   • Dodatkowe kąty;
  • Ustawienia lokalizacji:
   • Śledzenie tylko ortogonalnie;
   • Śledź stosując wszystkie ustawienia śledzenia biegunowego;
  • Pomiar kąta biegunowego;
   • Bezwzględnie;
   • względem ostatniego segmentu;
ZwCad - okno dialogowe Ustawienia rysunkowe - zakładka Wprowadzenie dynamiczne
Rys. 6

ZwCad - okno dialogowe Ustawienia rysunkowe - zakładka Wprowadzenie dynamiczne

 • Włącz wprowadzanie współrzędnych;
  • Wprowadzanie współrzędnych - Ustawienia;
  • Wprowadzanie wymiarów - Ustawienia;
  • Dynamiczne podpowiedzi;
   • Wygląd podpowiedzi dynamicznych;
   • Pokaż podpowiedzi poleceń w pobliżu krzyża;
 • Włącz wprowadzanie wymiarów jeśli to możliwe;
ZwCad - okno dialogowe Ustawienia rysunkowe - zakładka Wybór selektywny
Rys. 7

ZwCad - okno dialogowe Ustawienia rysunkowe - zakładka Wybór selektywny

 • Zezwalaj na selektywne wybieranie
  • Wybór selektywny;
   • Wyświetl selektywną listę wyboru;
    • Zależny od kursora;
     • Kwadrant domyślnie ;
     • Odległość (w pikselach) domyślnie 25;
    • Statyczne;
   • Wyświetl pasek tytułu;